Europarlament vyzývá k posílení kybernetické odolnosti EU

Členové Evropského parlamentu přijali zprávu, ve které požadují, aby EU vytvořila komplexní soubor opatření a ucelenou politiku pro oblast informačních technologií, zaměřenou zejména na posílení kybernetické odolnosti EU vůči útokům třetích stran.

Parlament také doporučuje vytvoření společné kybernetické jednotky, která by měla za úkol podpořit sdílení informací mezi institucemi, agenturami a dalšími orgány EU. Europoslanci dále vyzvali k tomu, aby se EU stala průmyslově a technologicky nezávislou na třetích stranách, zejména v oblasti kybernetické infrastruktury spravované firmami, které se nachází mimo jurisdikci EU. K tomu bude zapotřebí podpora inovativních řešení a investic. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Software a ICT služby

Doporučujeme