Europass pomůže uznávat dovednosti a kvalifikace žadatelů o práci i na zahraničních trzích

Plénum Evropského parlamentu ve Štrasburku schválilo novou podobu nástroje Europass, který zlepší uznávání dovedností a kvalifikací a usnadní pracovní mobilitu v celé Evropské unii.Vylepšená internetová platforma umožní občanům Unie, aby mohli lépe informovat o svých dovednostech, kvalifikacích a zkušenostech prostřednictvím standardizovaných vzorů, a to ve všech 27 jazycích EU. Na podobě nového Europassu se jako stínová zpravodajka za frakci ALDE podílela také česká Europoslankyně Martina Dlabajová.

„Nejlepším způsobem, jak předvídat budoucnost, je ji vytvářet. Pokud se zajímáme o budoucí potřeby trhu práce, platí to dvojnásob. V rychle se měnícím globálním světě budou základem naší konkurenceschopnosti hlavně specifické dovednosti. Proto tak záleží na připravenosti mladých absolventů a uchazečů o práci, neboť díky svému uplatnění na trhu práce budou moci vykonávat zajímavou a kvalifikovanou práci a vést lepší život.,“ komentuje hlavní přínosy Europassu česká europoslankyně.

Europass nyní nabídne lidem širší spektrum služeb, například vylepšený nástroj pro tvorbu životopisů a kvalifikačních profilů v uživatelsky vstřícném prostředí, bezplatné nástroje k sebehodnocení, relevantní informace o vzdělávacích příležitostech po celé Evropě. „Europass  významně podporuje pracovní mobilitu a motivaci mladých ke studiu a práci v zahraničí. Vyjet za hranice pohodlí a jistoty domova a obstát v zahraniční konkurenci jim dodá sebevědomí a rozhled. A právě takové Evropany potřebujeme,“ dodává M. Dlabajová.

Europass necílí jen na mladé absolventy, ale na všechny potenciální uživatele včetně těch s nízkou úrovní vzdělání, osoby se zdravotním postižením, seniory, dlouhodobě nezaměstnané, až po vysoce vzdělané a vysoce digitálně gramotné lidi. S novým Europassem budou moci snadněji prezentovat své dovednosti a kvalifikace a vybírat si z nabídek studia a práce po celé Evropě. Europass byl spuštěn už v roce 2004 a jeho prostřednictvím bylo staženo už více než 100 milionů životopisů.

 Redakčně upravená zpráva europoslankyně Martiny Dlabajové

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme