Europoslanci navýšili rozpočet pro rok 2020 o dvě miliardy na ochranu klimatu

Evropský parlament dnes přijal postoj k rozpočtu EU 2020. Poslanci podpořili návrh rozpočtu Komise s tím, že na ochranu klimatu přidali celkem více než 2 miliardy EUR.Dále navýšili rozpočet pro iniciativu pro zaměstnanost mládeže (YEI) a program Erasmus + a schválili další podporu v souladu s prioritami Parlamentu v oblastech, jako jsou malé a střední podniky, výzkum, digitalizace, migrace a vnější politika, včetně rozvojové a humanitární pomoci. Parlament hlasoval o rozpočtu ve výši téměř 171 miliard EUR v prostředcích na závazky, což představuje nárůst o přibližně 2,7 miliardy EUR v porovnání s návrhem rozpočtu Komise.

Nyní budou probíhat jednání s Radou s cílem dosáhnout dohody a rozpočet schválit a podepsat předsedou Evropského parlamentu během plenárního zasedání ve dnech 25. – 28. listopadu. Pokud nedojde k dohodě, musí Komise předložit nový návrh rozpočtu.

Doporučujeme