Euroregion Pomoraví deklaroval spolupráci s Dolním Rakouskem

Chránit přírodu, bojovat s klimatickou změnou, rozvíjet cestovní ruch, vzdělávání a spolupracovat například v oblasti dopravy, kultury, sportu, zdravotnictví či sociální – to jsou hlavní cíle spolupráce mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem.

Zájem o přeshraniční kooperaci stvrdili svými podpisy představitelé Euroregionu Pomoraví, sdružující obce a města na jižní Moravě, a Zemského spolku Euroregion Weinviertel v Dolním Rakousku v úterý 11. dubna 2023 v Zistersdorfu.

Kooperace byla podepsána 11. dubna v Zistersdorfu | Jihomoravský kraj

Vizí Euroregionu Pomoraví je stát se územím, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a občany v každé oblasti lidského života.

„Euroregion Pomoraví není pouze pro příhraniční obce, ale je vhodný pro obce z celého jihomoravského regionu. Společným projektům se budeme snažit zajistit spolufinancování z fondů Evropské unie,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a předseda Správní rady Euroregionu Pomoraví Jan Zámečník.

„Přeshraniční spolupráce se ve většině případů nerozvíjí automaticky a jednoduše a je potřeba ji systematicky v území podporovat. Naším cílem je vytvářet a posilovat přeshraniční vazby mezi institucemi, sdruženími a obyvateli, iniciovat a podporovat nové projekty,“ dodal Zámečník.

Deklarace | Jihomoravský kraj

Spolek Euroregion Pomoraví vznikl před rokem a konkrétně pomohl například Břeclavi získat dotaci na rekonstrukci židovské obřadní síně, o kterou usilovala více než dvacet let. Podílel se na přípravě žádosti o dotaci na sanaci hradu Děvičky. Sekretariát spolku zorganizoval například také kulaté stoly a exkurze pro zástupce samospráv z jižní Moravy a Horného Záhoria.

V současné době se podílí na přípravě projektu k odpadovému hospodářství (předcházení vzniku odpadů, efektivní třídění, prodloužení životního cyklu produktů), kde jsou dokonce zapojeny 3 kraje na české straně hranice a Dolní Rakousko.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Doporučujeme