Evropa dá vztahu s Afrikou nová pravidla

Partnerství Evropské unie s Afrikou dnes zastřešuje dohoda z Cotonou. Ta se vztahuje také na země Karibiku a Tichomoří. Platnost dohody ale už v roce 2020 skončí. Evropská komise se teď ptá firem a neziskových organizací: Jaká pravidla nastavíme potom?Bylo to symbolické. Dohoda, která definuje vztahy Evropské unie a 79 rychle se rozvíjejících zemí, se narodila v prosperujícím přístavu Cotonou v africkém Beninu. A to na úsvitu nového tisíciletí, v roce 2000. Jako by na papír zanesla vizi nové éry.

Jenomže svět se rychle proměnil, dohoda v roce 2020 vyprší a Evropa hledá, jak přistoupit k těmto zemím za nových okolností. Dohoda z Cotonou totiž v některých bodech už moc nepasuje. „Byla trochu altruistická,“ konstatuje Robert Hessel van Dijk z nizozemského ministerstva zahraničí, který se problematice rozvojových zemí věnuje. Nové pojetí nemá charitativní část vztahů opominout, chce ale zohlednit, že mnohé z těchto států jsou už velmi vyspělé, někdy dokonce víc než některé členské země Evropské unie.

Realitě už také příliš neodpovídá dávat do jednoho pytle země z naprosto rozdílných regionů a s odlišným hospodářským i kulturním profilem. Vedle 48 afrických zemí se totiž dohoda vztahuje i na 16 států Karibiku a 15 tichomořských zemí. Budoucí partnerství se tedy možná logicky rozdělí na tři více či méně oddělené části. Ostatně už ani samotná Afrika dnes není homogenní kontinent. „Často se o Africe mluví jako o jednom celku, ale jsou tu veliké rozdíly. Třeba Jižní Súdán nebo Středoafrická republika teprve vycházejí z občanské války, jiné země jsou už vyspělé,“ říká Koen Doens, vedoucí skupiny při Evropské komisi, které se zabývá strategií pro období po skončení platnosti dohody z Cotonou.

Konec přívalu uprchlíků

Třetí důležitou okolností, která ovlivní novou strategii, je uprchlická krize. „Nejlepší cesta, jak se vyhnout migraci, je mít prosperitu nejen v Evropě, ale také v Africe,“ říká Reinhard Junker z německého spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. „Musíte nabídnout mladým lidem v Africe práci, jinak se dají do pohybu,“ doplňuje Koen Doens. Leitmotivem spolupráce tedy má být hospodářský rozvoj a tvorba pracovních míst přímo v Africe.

Populace Af riky už přesáhla hranici jedné miliardy lidí.

Budoucí vztahy by měly zároveň víc akcentovat obchodní spolupráci. To se týká i Česka. „V posledním roce představoval vývoz do Afriky asi dvě procenta z celkového exportu České republiky. To je zatím relativně málo,“ připomněl Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Populace Afriky přitom už přesáhla hranici jedné miliardy lidí a do roku 2050 se má díky současnému populačnímu boomu zdvojnásobit. Tam, kde dosud neoslovili obrovský africký trh Evropané, se přitom s chutí tlačí konkurence. Vakuum zaplňují zejména Číňané, Indové a Brazilci.

Co chtějí vývozci a neziskovky Evropská komise tak už teď, téměř čtyři roky před vypršením dohody z Cotonou, vyzvala Evropany, aby řekli, jak by chtěli vztahy s Afrikou, Karibikem a s Tichomořím nastavit. V Česku tuto diskuzi nastartovala konference, kterou minulý měsíc uspořádalo v Praze Ministerstvo zahraničních věcí ČR. „Řešení je potřeba hledat v dialogu mezi vládními i nevládními organizacemi a privátním sektorem,“ uvedl za ministerstvo Ivan Jukl, který kulatý stůl připravoval a diskuzi mezi podnikateli, pracovníky neziskovek a zástupci Evropské komise také moderoval.

Teď přichází čas říct mimo jiné i to, co si přejí exportéři. Z diskuze má vzejít oficiální postoj České republiky. Ve druhém fázi budou požadavky jednotlivých členských zemí porovnány a z nich vzejde postup celé Evropské unie. Ve hře je několik scénářů. Od kompletního zachování principů dohody z Cotonou až po rozložení partnerství na oddělené vztahy s Karibikem, Tichomořím a s Afrikou. Na stole je i varianta, kdy by nevznikla po roce 2020 už žádná velká paušální smlouva, ale Evropa by si upravovala obchodní vztahy napřímo s jednotlivými africkými či oceánskými státy. Možností je mnoho, kalkulace začíná.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Tomáš Stingl.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme