Evropská banka pro obnovu a rozvoj – Váš partner pro vstup na trhy od střední Evropy po střední Asii

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je mezinárodní finanční instituce, která byla založena v roce 1991 po pádu komunismu ve střední a východní Evropě.Dnes je EBRD aktivní ve 38 zemích od střední Evropy po střední Asii, západní Balkán a jižní a východní Středomoří. Banka má v každé zemi, kde působí, své kanceláře s místními odborníky s regionální a sektorovou znalostí.

Vzhledem k tomu, že EBRD již nemůže aktivně investovat v České republice, nabízí dnes banka českým podnikům pomoc především s jejich přeshraničními investičními aktivitami, tedy v případě že se rozhodnou rozšířit své podnikání za hranice České republiky do jedné z níže uvedených 38 zemí.

Využívá k tomu širokou škálu finančních instrumentů navržených specificky pro daný projekt (půjčky, kapitálové vstupy, záruky, poradenské služby). EBRD poskytuje projektové financování na nové projekty i na investice do stávajících podniků. Banka investuje převážně v soukromém sektoru.

(Kliknutím mapu zvětšíte)

Příklad úspěšné spolupráce s českou firmou

V roce 2017 EBRD společně s Banca Comercială Română (BCR) poskytly financování developerské společnosti CTP na rozšíření logistického parku v Rumunsku. Celkový objem finančních prostředků byl 75,8 miliónů EUR.

Výstavba nových budov umožní CTP uspokojit rostoucí poptávku po skladových prostorech od stávajících klientů i od nováčků na rumunském trhu. Očekává se, že sklady budou certifikovány podle mezinárodně uznávaného systému, který ještě není na rumunském logistickém trhu standardní. „Zelené“ pronájmy jsou také novým elementem v rumunském logistickém odvětví, což nejen prospěje spolupráci s nájemníky, ale posílí konkurenceschopnost CTP na daném trhu.

Kontakt pro bližší informace ohledně možné spolupráce a konzultaci k projektům:
Dagmar Rancakova
Cross Border Business Development Consultant
European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
Prague, Czech Republic
Mobile: +42 (0) 777 622 556
Email: dasa.rancak@gmail.com

Zpracováno z podkladů kanceláře Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme