Evropská komise bude transparentnější, slibuje Juncker

Komise se dohodla na společném souboru pravidel, která budou platit pro komisaře a jejich kabinety a pro generální ředitele útvarů komise. Počínaje 1. prosincem bude komise do dvou týdnů po každém dvoustranném jednání zveřejňovat na svých internetových stránkách data, místa, jména organizací a osob samostatně výdělečně činných, jež se jednání účastnily, a projednávaná témata.Evropská komise se zasadila o větší transparentnost a zavázala se zveřejňovat informace o jednáních, která vedou její političtí představitelé a vysocí úředníci, a poskytovat širší přístup k dokumentům týkajícím se jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) se Spojenými státy. Již v prvních týdnech svého fungování tedy Junckerova Komise plní slib svého předsedy o otevřenější a transparentnější Komisi, a předznamenává tím nový přístup Komise na příštích pět let.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Můžeme odvést sebelepší práci, ta ale nebude mít žádnou cenu, jestliže nezískáme podporu a důvěru občanů, pro které pracujeme. Buďme tedy transparentnější, neboť nemáme co skrývat. Pojďme dokázat, že tentokrát je to skutečně jiné a že společně jsme s to Evropu opravdu změnit a obnovit.“

Transparentnost jednání

Komise se dohodla na společném souboru pravidel, která budou platit pro komisaře a jejich kabinety a pro generální ředitele útvarů Komise. Počínaje 1. prosincem bude Komise do dvou týdnů po každém dvoustranném jednání zveřejňovat na svých internetových stránkách data, místa, jména organizací a osob samostatně výdělečně činných, jež se jednání účastnily, a projednávaná témata.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Abychom obnovili důvěru lidí v Evropu, musíme otevřít dveře dokořán a přistupovat k práci transparentnějším způsobem. Je důležité, aby naši občané věděli, s kým jednáme a proč, stejně jako to, aby Komise vedla otevřený a pravidelný dialog se zúčastněnými stranami. Komise hodlá jít v otázkách transparentnosti příkladem.“

Nová pravidla, která byla dnes přijata, jsou stanovena ve dvou rozhodnutích Komise. První z nich se týká komisařů a členů jejich kabinetů a druhé se týká generálních ředitelů. Obě nabývají účinku 1. prosince 2014. V návaznosti na dnešní kroky bude Komise v roce 2015 pokračovat návrhem interinstitucionální dohody s Evropským parlamentem a Radou na vytvoření povinného rejstříku lobbistů, který by zahrnoval všechny tři instituce.

Posílená transparentnost

Komise rovněž přijala sdělení komisařky Malmströmové o posílení transparentnosti při jednáních o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP). Komise považuje za zásadní, aby měla široká veřejnost přesné a kompletní informace o záměrech EU při těchto jednáních. Vyřeší se tak pochybnosti a zamezí se nedorozuměním.

„Chceme diskusi o TTIP dále rozšířit,“ uvedla komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, „a postupovat ještě transparentněji, abychom mohli jasně říci, čeho se tato jednání týkají, a zbavit je mýtů. To bude základem pro větší zapojení zúčastněných stran a veřejnosti.“

Pro posílení transparentnosti při jednáních o TTIP hodlá Komise učinit tyto kroky:

  • zveřejnit více textů EU k jednání, které již Komise sdílí s členskými státy a Parlamentem,
  • zpřístupnit texty o TTIP všem, nikoli jen několika vybraným členům Evropského parlamentu, a to rozšířením možnosti využívat „čítárnu“ i pro europoslance, kteří přístup k dokumentům „EU restricted“ dosud nemají,
  • klasifikovat méně dokumentů o TTIP k jednání jako „EU restricted“, čímž se zvýší jejich přístupnost pro členy EP mimo čítárnu,
  • pravidelně zveřejňovat a aktualizovat veřejný seznam dokumentů o TTIP sdílených s Evropským parlamentem a Radou.

Dne 15. července 2014 předseda Juncker představil Evropskému parlamentu své Politické směry a zavázal se posílit transparentnost, pokud jde o kontakty se zúčastněnými stranami a lobbisty. Řekl: „Chci, aby Evropané věděli, kdo se s kým setkal, kdo s kým mluvil, a rád bych, aby nás v tomto následovaly i ostatní evropské orgány.“

Ve svém projevu v Evropském parlamentu dne 15. července se předseda Juncker rovněž zavázal k transparentnímu vyjednávání o TTIP, když prohlásil: „Nevzbuzujme dojem, že něco skrýváme, pracujme transparentně a zveřejňujme příslušné dokumenty.“ Tento závazek byl zdůrazněn rovněž v pověřovacích dopisech, které předseda Juncker rozeslal všem 27 komisařům, a byl obsažen i ve sdělení předsedy všem úředníkům Komise o pracovních metodách nové Evropské komise. Ve sdělení se uvádí, že „komisaři zásadně nesmějí jednat s organizacemi či s osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou v rejstříku transparentnosti“.

Doporučujeme