Evropská komise nabízí granty na provoz středisek EUROPE DIRECT

Evropská komise připomíná zájemcům o provozování informačních středisek EUROPE DIRECT, aby se přihlásili do výběrového řízení. Úkolem středisek je především zapojit občany do debaty o aktuálním evropském dění a poskytovat základní informace o EU.

Výše ročního grantu pro každé středisko na období 2021–2025 činí 30 400 eur.

Informačním střediskem EUROPE DIRECT se mohou stát veřejné orgány, ale také soukromé subjekty plnící úkoly veřejné služby.

Pro zájemce, kteří účast v této výzvě prozatím zvažují, i pro ty, kdo již připravují podklady pro přihlášku a chtějí se dozvědět více, pořádá Zastoupení EK on-line webinář, jenž představí komunikační priority a hlavní úkoly budoucí sítě  EUROPE DIRECT.Po stručné prezentaci priorit bude možné k představeným tématům pokládat dotazy.

On-line webinář se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 14:00. Účast je nutné nahlásit (nejpozději do 16. 9. do 15:00) na e-mailovou adresu COMM-REP-PRG-EUROPEDIRECT@ec.europa.eu, odkud Vám bude následně zaslán odkaz na on-line přístup k webináři. Záznam bude poté k dispozici na webových stránkách Zastoupení EK.

Přihlášky do výběrového řízení lze podat do 15. října 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme