Evropská komise představila balíček pro vesmír

Evropská komise přestavila balíček svůj vesmírný balíček, který se skládá z návrhu nařízení o bezpečném připojení na základě vesmírných technologií a sdělení o přístupu EU k řízení kosmického provozu.

Cílem nařízení je vytvořit bezpečný kosmický komunikační systém EU, který zajistí celosvětový přístup k dostupným službám družicové komunikace a také umožní firmám a občanům přístup ke spolehlivému a rychlému připojení. Předpokládané náklady na vytvoření systému jsou odhadovány na 6 mld. euro, přičemž EU na tento projekt vyčlení v letech 2022 až 2027 2,4 mld. euro.

Sdělení o řízení kosmického provozu se zaměřuje na 4 hlavní aspekty, kterými jsou posouzení požadavků na řízení kosmického provozu jak z civilního, tak vojenského pohledu, posílení technologické kapacity EU sledovat kosmické lodě, zavedení normativního a legislativního rámce a podpora mezinárodních partnerství.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme