Evropská komise schválila aktualizovaný plán obnovy pro moderní Česko 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen během návštěvy České republiky oznámila, že kolegium komisařek a komisařů přijalo návrh změny prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení dodatku k dosavadnímu Národnímu plánu obnovy.

Dokument reviduje vybrané milníky a cíle Národního plánu obnovy a také navíc přináší nové reformy a investice. K původnímu Národnímu plánu obnovy za cca 179 miliard Kč přibyly další reformy a investice za cca 49 miliard.

Ilustrační fotografie

Evropská komise tento návrh celkové aktualizace Národního plánu obnovy (NPO) posoudila během léta a nyní předloží své hodnocení revidovaného a rozšířeného NPO Radě EU k projednání a schválení prostřednictvím přijetí návrhu jejího prováděcího rozhodnutí, k čemuž by mělo dojít zpravidla do čtyř týdnů.

Po přijetí prováděcího rozhodnutí Radou EU dojde mezi Evropskou komisí a Českou republikou k podepsání dohody o financování i dohodě o půjčce. A také k uzavření tzv. provozního ujednání upřesňujícího podmínky milníků a cílů stanovených v přijatém prováděcím rozhodnutí. Následně bude Česká republika získávat postupně finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost v jednotlivých splátkách – vždy po vyhodnocení uspokojivého splnění stanoveného souboru milníků a cílů NPO.

„Jsem rád, že Evropská komise plán schválila, proces vyjednávání trval několik měsíců. Nový NPO upravuje původní cíle, navyšuje grantové části a nově přichází s částí úvěrovou. Aktualizovaný plán přináší dodatečné investice a reformy do digitální a zelené transformace, proto se původní finanční podpora navyšuje o zhruba 50 miliard korun. Díky tomu budeme mít více prostředků například na modernizaci naší energetiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Podařilo se nám také výrazně upravit a zjednodušit původní části plánu, což přispěje k jeho hladší realizaci. Předpokládáme, že v horizontu měsíce předložíme za ČR druhou a třetí žádost o výplatu prostředků z EU za splněné milníky,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Ilustrační fotografie

Cílem rozšířeného NPO je mimo jiné přispět k plánu REPowerEU na ukončení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska. Součástí dodatku je proto nová kapitola REPowerEU, jež využívá dodatečnou grantovou finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost. Nová opatření této speciální kapitoly NPO posunou Česko směrem k udržitelnému hospodářskému růstu i k čistší a odolnější energetice.

Kapitola REPowerEU zahrnuje reformy a investice připívající k lepší udržitelnosti, odolnosti a bezpečnosti energetiky díky většímu využití obnovitelných zdrojů energie, vyšší energetické účinnosti a dekarbonizaci dopravy. Půjde např. o posílení distribuční elektrické sítě, komplexní poradenství pro renovace a zateplení budov coby boj proti energetické chudobě i podporu čisté mobility.

Dodatek NPO ovšem obsahuje i další investice a reformy využívající financování z půjčky – investice do dostupného bydlení a digitálních technologií i kybernetické bezpečnosti. Nová opatření financovaná z navýšené grantové národní obálky pak přinesou např. komplexní přeměnu řízení a zavádění digitální transformace veřejné správy, rozvoj a modernizaci infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti, veřejnou podporu výzkumu a vývoje v soukromé sféře i systematickou podporu veřejných investic.

Přesný obsah Prováděcího rozhodnutí a samotné posouzení obdrží MPO během nejbližších dnů. Aktualizovanou podobu zveřejní resort na webu www.planobnovycr.cz, kde jsou také další informace o aktuálním dění, vypsaných výzvách a stavu plnění Národního plánu obnovy.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme