Evropská komise spouští portál Access2Markets, který podpoří malé firmy v obchodování

Evropská komise spustila portál Access2Markets, který bude malým a středním podnikům nápomocen při obchodování za hranicemi EU. Nový portál je odpovědí na poptávku zainteresovaných stran po lepším vysvětlení obchodních dohod a pomáhá firmám zajistit, aby jejich produkty splnily podmínky pro nižší cla. Bude sloužit firmám, které již na mezinárodní úrovni obchodují, i těm, které teprve začínají sondovat příležitosti na zahraničních trzích.

Nový portál byl představen na prestižní virtuální akci s názvem „Cesta k oživení – vytváříme malým společnostempodmínky pro mezinárodní působnost (The road to recovery – empowering small businesses to trade internationally)“, která se za účasti zhruba šesti stovek zástupců malých a středních podniků konala pod patronátem výkonného místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise.

„Musíme firmám, zejména MSP, pomoci, aby z obchodních dohod vytěžily maximum. Vytvořili jsme tedy tento nový portál, který menší firmy provede světem mezinárodního obchodu. Evropské firmy tak budou moci optimálně využít sítě obchodních dohod EU a získají nekomplikovaný přístup k trhům, produktům a surovinám, které potřebují, aby mohly růst a zůstat konkurenceschopné,“ uvedl Valdis Dombrovskis.

Evropská unie má rozsáhlou síť obchodních dohod s více než 70 zeměmi a regiony a s řadou další partnerů nyní jedná. Portál Access2Markets strukturuje tento komplexní soubor pravidel do praktických bloků tak, aby menší firmy snáze získaly přístup k relevantním informacím. Konkrétně zobrazuje obchodní podmínky pro dovoz zboží do EU a vývoz na více než 120 zahraničních trhů.

Malé firmy představují 88 % všech evropských vývozců. Připadá na ně třetina všech vývozů EU a vytvářejí 13 milionů pracovních míst. Globální trhy jsou pro malé a střední evropské firmy důležitým zdrojem růstu. Je tedy důležité věnovat jim zvláštní pozornost, pokud jde o překonání hospodářských obtíží, které přinesla koronavirová pandemie.

„Malé firmy mají zásadní význam pro naši ekonomiku – ta prosperuje díky zboží a službám, jež nabízejí,“ uvedla Véronique Willems, generální tajemnice SMEunited, tedy Evropské asociace malých a středních firem. „SMEunited vítá spuštění portálu Access2Markets. Tento portál pomůže malým a středně velkým firmám překonat překážky spojené se vstupem na globální trh. To, že firmy budou mít lepší přístup k informacím, které jsou uzpůsobeny jejich potřebám, v konečném důsledku prospěje všem Evropanům.“

Portál firmám umožňuje několika kliky vyhledávat následující detaily o dováženém a vyváženém zboží: 

  • Cla
  • Daně
  • Pravidla původu
  • Požadavky na produkty
  • Celní postupy
  • Obchodní překážky
  • Statistiky obchodních toků

Nový portál Access2Markets obsahuje také vysvětlení, návody a odpovědi na často kladené otázky. To vše pomůže zkušeným i začínajícím obchodníkům analyzovat přínosy obchodu s jednotlivými obchodními partnery EU. Portál nabízí přehled legislativy EU o produktech a službách i kontaktní údaje celních a jiných úřadů ve členských státech a partnerských zemích EU. Firmy dále pomocí portálu mohou kontaktovat Komisi a oznámit obchodní překážky, jimž čelí.

ROSA, sebehodnoticí nástroj na platformě Access2Markets, pomůže obchodníkům s pravidly původu, která definují „hospodářskou národnost“ produktu. Tato pravidla jsou definována pro každou obchodní dohodu zvlášť, aby se citlivým sektorům dostalo ochrany. Firmy se pak v souladu s dohodou mohou ucházet o snížení či eliminaci cel. Na portálu se lze informovat i o tom, jak obchodní dohody upravují obchod se službami, podmínky pro investice či účast na veřejných zakázkách na zahraničních trzích.

Každý mezinárodně obchodovaný produkt má kód, který určuje, jaká dovozní cla a vnitrostátní či místní daně je nutné uhradit. Na portálu Access2Markets zjistí firmy nejen tento kód, ale také cla, která se v každé jurisdikci platí. Nástroj My Trade Assistant umožňuje vyhledávání informací o clech, daních, pravidlech a požadavcích dle jednotlivých produktů pro každý trh zvlášť.   

Portál je optimalizován pro chytré telefony a tablety. Má i řadu dalších uživatelsky přívětivých funkcí, díky nimž mohou podnikatelé získat z obchodních dohod EU maximum výhod.  Vše je zcela zdarma.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme