Evropská komise udělila Japonsku rozhodnutí o adekvátnosti ochrany osobních údajů

Dne 23. ledna 2019 přijala Komise návrh rozhodnutí o tom, že Japonsko poskytuje odpovídající ochranu osobních údajů přenášených z EU. Souhlas s tímto rozhodnutím již 15. ledna 2019 na základě zvážení příslušných japonských předpisů i stanoviska dozorových orgánů vyjádřily členské státy EU včetně ČR.Rozhodnutí se týká komerční sféry, nikoli však osobních údajů předávaných japonským úřadům, novinářům, médiím a tiskovým agenturám, publicistům, univerzitám a jiným akademickým institucím, církevním a náboženským tělesům a politickým stranám a hnutím.

Vzhledem k tomu, že Japonsko přijímá, na základě kontaktů s Komisí, obdobné rozhodnutí vůči EU podle svých vnitrostátních předpisů, vzniká tím největší prostor pro bezpečné předávání osobních údajů na světě. Správci v EU tudíž nebudou muset při předávání osobních údajů do Japonska zajišťovat další záruky ochrany dat. Zároveň budou moci bez dalších překážek zpracovávat osobní údaje japonských subjektů údajů.

Více informací lze nalézt na webu Evropské komise.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme