Evropská komise vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

Evropská komise vyhlásila dvě výzvy k podávání návrhů projektů s cílem pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu EU.

Výzvy navazují na nedávnou dohodu o připojení Ukrajiny k Programu pro jednotný trh (Single Market Programme), ze kterého jsou financovány.

Schůzka podnikatelů, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

První výzva, Podpora ukrajinských firem při zapojování do jednotného evropského trhu (Support to Ukrainian Companies to Integrate into the Single Market), bude s rozpočtem 4,5 milionu EUR určena k finanční podpoře ukrajinských malých a středních podniků postižených válkou. Zvláštní pozornost bude věnována podnikatelkám a sociálním podnikům. Při naplňování cílů této projektové výzvy by navrhované projekty měly využívat již existující evropské sítě a infrastrukturu pro podporu podnikání, např. Enterprise Europe Network, Evropskou síť klastrů a jiné organizace.

Účelem této výzvy je zřídit konsorcium organizací podpory podnikání, jež vybere 1 500 malých a středních podniků z Ukrajiny orientovaných na růst a udržitelnost, které získají podporu až 2 500 EUR. Konsorcium se musí skládat minimálně ze tří organizací ze tří zemí a minimálně jeden z partnerů konsorcia musí být z Ukrajiny. Projekt bude moci podpořit ukrajinské podniky na územích ovládaných ukrajinskými úřady i ukrajinské podniky v současnosti operující z některé ze zemí EU.

Podpora ve výši 3 750 000 EUR pokryje náklady ukrajinských malých a středních podniků na služby, jako např. průzkum trhu s cílem identifikovat partnery v Evropské unii, právní, organizační a finanční poradenství při zakládání nové společnosti, uzpůsobení stávající společnosti, pomoc s účastí na veletrzích v EU nebo s cestováním na veletrhy a právní poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví. Zbylých 750 000 EUR je určeno na pokrytí nákladů spojených s distribucí finanční pomoci ukrajinským podnikům. Míra financování je 100% u podpory ukrajinských podniků a 90% u rozpočtu na náklady konsorcia.

Výzva bude ve svém důsledku přínosná nejen pro ukrajinské podniky, ale nabídne také alternativní trhy společnostem z EU, které přišly o ruské či běloruské trhy. Kromě toho se stane nedílnou součástí pomoci při obnově Ukrajiny.

Deadline výzvy je 27. dubna 2023 v 17 hodin a výzvu je možné najít na webu Evropské komise.

Ilustrační foto

Druhá výzva, Erasmus pro mladé podnikatele – Ukrajina (Support to Ukrainian Entrepreneurs – Erasmus for Young Entrepreneurs), má rozpočet 3 miliony EUR a umožní začínajícím ukrajinským podnikatelům získat podnikatelské zkušenosti v jiných evropských zemích. Projekt bude probíhat v rámci již fungujícího programu Erasmus pro mladé podnikatele, který dosud nabídl více než 22 000 podnikatelům z celé Evropy příležitost podělit se o své podnikatelské know-how. V roce 2022 se v uvedeném programu přihlásilo dosud nejvíce ukrajinských podnikatelů (154) a také zatím nejvíce se jich zúčastnilo (79).

V této výzvě budou vybrány organizace na Ukrajině a v EU, které budou mít za úkol vyhledat až 430 začínajících ukrajinských podnikatelů a propojit je s hostitelskými podnikateli v EU. Následně tito podnikatelé obdrží finanční podporu a příspěvek na náklady na pobyt a cestu.

Deadline výzvy je 11. května 2023 v 17 hodin a výzvu je možné najít na webu Evropské komise.

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme