Evropská komise zjistila greenwashing u 42 procent online prodávaných produktů

Evropská komise a vnitrostátní orgány zveřejnily výsledky kontrolní akce zaměřené na internetové stránky, která je každoročně prováděna s cílem odhalit porušování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele na on-line trzích.

Letos se tato kontrolní akce vůbec poprvé zaměřila na problém tzv. „lakování nazeleno“, což je praxe, kdy společnost tvrdí, že dělá pro životní prostředí víc, než je tomu ve skutečnosti.

V rámci kontrolní akce byla analyzována environmentální tvrzení, která se na internetu používají v nejrůznějších obchodních odvětvích, jako jsou odvětví oděvů, kosmetiky či domácích spotřebičů. Vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele měly důvod se domnívat, že ve 42 % případů byla taková tvrzení přehnaná, nepravdivá nebo klamavá a potenciálně je bylo možné považovat za nekalé obchodní praktiky podle pravidel EU. Problém tzv. greenwashingu nebo „lakování nazeleno“ vzrostl, neboť spotřebitelé stále více vyhledávají výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders k tomu uvedl: „Stále více lidí chce žít zeleně a patří se zatleskat společnostem, které se snaží produkovat výrobky nebo služby šetrné k životnímu prostředí. Existují ale také bezohlední obchodníci, kteří spotřebitele klamou vágními, nepravdivými nebo přehnanými tvrzeními. Komise je plně odhodlána posílit postavení spotřebitelů v rámci ekologické transformace a bojovat proti „lakování nazeleno“. To je právě jedna z hlavních priorit nového programu pro spotřebitele přijatého na podzim loňského roku.

Hlavní zjištění:

Po rozsáhlejší kontrole Komise a orgány pro ochranu spotřebitele podrobněji přezkoumaly 344 zdánlivě pochybných tvrzení a zjistily, že:

  • Ve více než polovině případů obchodník neposkytl spotřebitelům dostatek informací k posouzení správnosti tvrzení.
  • V 37 % případů obsahovalo tvrzení vágní a obecné výrazy typu „uvědomělý“, „šetrný k životnímu prostředí“, „udržitelný“, které měly u spotřebitelů vyvolat nepodložený dojem, že výrobek nemá žádný negativní dopad na životní prostředí.
  • Kromě toho v 59 % případů obchodník své tvrzení nepodložil snadno dostupnými důkazy.

Při celkovém posouzení, s přihlédnutím k různým faktorům, měly orgány ve 42 % případů důvod se domnívat, že tvrzení může být nepravdivé nebo klamavé, a může tedy představovat nekalou obchodní praktiku podle směrnice o nekalých obchodních praktikách.

Další kroky

Vnitrostátní orgány se spojí s dotčenými společnostmi, aby je upozornily na zjištěné problémy a v případě potřeby zajistily jejich nápravu. Výsledky této kontrolní akce budou podkladem pro posouzení dopadů, které bude vypracováno pro nový legislativní návrh na posílení postavení spotřebitelů v rámci uskutečnění ekologické transformace, který byl oznámen v novém programu pro spotřebitele.

Souvislosti

Kontrolní akci tvoří soubor kontrol prováděných současně na různých internetových stránkách s cílem odhalit případy možného porušování spotřebitelského práva EU v konkrétním odvětví. Letošní kontrolní akce se zaměřila na společnosti, které tvrdí, že prodávají výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Kontrolní akci koordinuje Evropská komise a každoročně ji provádějí vnitrostátní orgány pro prosazování práva v EU, sdružené v rámci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Informace o předchozích kontrolních akcích naleznete zde.

Kvóty na české potraviny ohrozí některé prodejce, cenu i kvalitu

Letošní kontrolní akce byla koordinována nejen s orgány pro prosazování práva spotřebitelů v Evropě, ale po celém světě pod záštitou mezinárodní sítě pro ochranu spotřebitele a prosazování práva (ICPEN). Síť ICPEN dnes také zveřejňuje své výsledky, z nichž jsou patrné podobné trendy.

Kontrola internetových stránek se zaměřením na problém „lakování nazeleno“ je jednou z několika iniciativ, které Komise podniká s cílem posílit postavení spotřebitelů, a umožnit jim při nakupování činit udržitelnější rozhodnutí. Další iniciativou je závazek týkající se zelené spotřeby, který komisař Reynders vyhlásil dne 25. ledna 2021, jakož i legislativní návrh na posílení postavení spotřebitelů v rámci uskutečnění ekologické transformace s lepšími informacemi o udržitelnosti výrobků a lepší ochranou před určitými praktikami, jako je klamavá ekologická reklama a předčasné zastarávání výrobků. Dále bude následovat legislativní návrh týkající se odůvodňování environmentálních tvrzení založených na metodách environmentální stopy.

V rámci své strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ navrhne Komise harmonizované povinné nutriční označování na přední straně obalu s cílem umožnit spotřebitelům informovaná, zdravá a udržitelná rozhodnutí při nákupu potravin. U různých domácích spotřebičů již energetický štítek EU poskytuje jasný a jednoduchý údaj o energetické účinnosti výrobků, což spotřebitelům pomáhá ušetřit na výdajích za energii v domácnostech a zároveň snižuje emise skleníkových plynů v celé EU.

Podle nedávného monitorovacího průzkumu spotřebitelských trhů považovalo 78 % spotřebitelů při nákupu pravděpodobný dopad domácích spotřebičů na životní prostředí za velmi důležitý nebo poměrně důležitý.

Redakčně upravená tisková zpráva Evropské komise

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme