Evropská obchodní komora v Myanmaru pomáhá posilovat přítomnost evropských firem v zemi

Velvyslanectví ČR v Rangúnu je od ledna 2023 přidruženým členem Evropské obchodní komory v Myanmaru, která sdružuje 106 firem z EU/EHS působících na myanmarském trhu a hájící jejich obchodní zájmy.

České firmy se zájmem o vstup na myanmarský trh mohou využít služeb komory, které zahrnují poskytování průběžných a ověřených ekonomických a právních informací, ale i individuální poradenské a další služby pro zájemce o vstup na trh.

Ilustrační fotografie

Evropská obchodní komora v Myanmaru (EuroCham Myanmar) vznikla v roce 2014 s oficiální podporou EU, avšak je nezávislou organizací. Od samého počátku měl EuroCham Myanmar mezi svými cíli podporu zájmů evropských firem ve vztahu k myanmarským orgánům a veřejnosti, publikování návodů pro investory a tržních analýz, ale i pořádání různých akcí pro své členy.

EuroCham Myanmar zpracovává každý pracovní den pro své členy newsletter, který je ve zdejším stále více regulovaném mediálním prostředí cenným zdrojem relevantních a ověřených informací. Připravuje také čtvrtletní zprávy o dopadech vývoje na trhu ve vztahu k evropským investorům, které poodkrývají jejich záměry ohledně dalšího působení v zemi.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Pro českého zájemce o vstup na myanmarský trh se jeví jako nejhodnotnější okruh individuálních poradenských a asistenčních služeb soustředěných v business centru. Tým EuroChamu, složený ze zahraničních i místních expertů se znalostí aktuální situace na trhu dokáže evropským firmám pomoci v oblastech jako je průzkum trhu.

V rámci EuroChamu Myanmar navíc působí 11 oborových skupin, které se zaměřují na získávání a sdílení obchodních a regulatorních informací relevantních pro konkrétní odvětví. S ohledem na složení a zájmy členské základny aktuálně fungují oborové skupiny pro potravinářství a zemědělství; automotive; stavebnictví; spotřební zboží; energetiku; textil a oděvy; zdravotnictví; právo a daně; logistiku a dopravu; víno a destiláty.

Ze 123 firem a organizací sdružených v komoře je zhruba pětina německých (22 firem), dále z Francie (16), Spojeného království (15), Nizozemska (14) a Švýcarska (11). Celkově je v komoře zastoupeno 15 evropských zemí a Velvyslanectví ČR je vůbec prvním členem komory ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Členy komory je také několik myanmarských firem a firem z dalších zemí, pro které je realizace obchodu mezi EU/EHS a Myanmarem podstatnou částí jejich činnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rangúnu (Myanmar). Autor: Kamil Pikal, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Myanmar | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme