Evropská unie finančně podpoří renovaci albánských železnic

Vídeňské ekonomické fórum, mezinárodní nevládní organizace zaměřená na rozvoj regionu jihovýchodní Evropy, doporučila Evropské komisi zajistit finanční prostředky pro výstavbu vysokorychlostního železničního koridoru, který by spojoval hlavní města Balkánského poloostrova s městy ve střední Evropě. Albánie bude napojena na koridor tratí z Černé Hory do města Shkodër vedoucí dále přes Tiranu do Kosova a Bulharska. Celkem by se jednalo o rekonstrukci a dostavbu železniční tratě v délce 304 km s náklady 7 mld. EUR. První projekt modernizace albánských železnic z prostředků Evropské Unie bude realizován již v roce 2021.

Albánie disponuje celkem 650 km železniční sítě. První železniční trať byla postavena v roce 1947. Páteřní tratí je železnice vedoucí z Bajzë na hranicích s Černou Horou přes Shkodër, Vorë (s odbočkou do Tirany) do přístavu Durrës a dále přes města Kavajë, Rrogozhinë (s odbočkou do města Elbasan, Librazhd a Pogradec), Lushnjë, Fier do přístavu a přímořského letoviska Vlorë.

Současný stav albánských tratí je velmi špatný. Úseky Librazhd-Pogradec a Kashar-Tirana byly dokonce z bezpečnostních důvodů uzavřeny. Některé úseky mohou být provozovány pouze za účelem přepravy nákladu (Bajzë- Shkodër, Fier- Vlorë). Jediné propojení s ostatními sousedícími státy je spojení s Černou Horou (trať Podgorica- Shkodër).

Vozový park albánských železnic je starý, téměř všechny lokomotivy jsou československé provenience. Jedná se o diesel-elektrické lokomotivy řady T 669 firmy ČKD vyrobené v letech 1968-1990, kterých bylo postupně z Československa dovezeno do Albánie 62 ks.

Albánská vláda nedávno započala s postupnou rekonstrukcí a modernizací nejvíce potřebných tratí, na kterých dojde k úpravě podloží, aby splňovalo evropskou normu rychlosti do 100km/hod a zatížení vozové nápravy do 22,5 t a dále k modernizaci signalizačních a zabezpečovacích systémů.

Jako první přišel na řadu úsek Tirana-Durrës o délce 39 km s náklady 90,5 mil. EUR financovaný půjčkou od Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) ve výši 36,8 mil. EUR, grantem od Western Balkans Investment Fund ve výši 35,4 mil. EUR a částečně z prostředků albánské vlády. Projekt se nachází v současné době v závěrečné fázi výběrového řízení (za účasti českých firem), technické vyhodnocení nabídek proběhlo a nabízející byli vyzváni k předložení finančních nabídek s termínem do 21.září 2020. Práce by měly být zahájeny koncem tohoto roku, doba výstavby by měla trvat 30 měsíců..

Další v pořadí na modernizaci je úsek Durrës-Rrogozhinë-Elbasan-Pgradec, pro který byla v roce 2018 vyhotovena studie financovaná z prostředků Western Balkans Investment Fund. Tento úsek o celkové délce 151 km bude za účelem rekonstrukce rozdělen do několika částí, z nichž má nejvyšší prioritu úsek Durrës-Rrogozhinë o délce 33,5 km s předpokládanými náklady ve výši 52 mil. EUR.

Modernizace albánských tratí otevře příležitosti pro dodavatele lokomotiv a vagónů, neboť stávající vozový park nebude pro nové parametry modernizovaných tratí postačovat. Česká firma CZ Loko již v této souvislosti předložila Správě albánských železnic studii proveditelnosti na modernizaci stávajících lokomotiv československé provenience.

Zapojení Evropské Unie, resp. EBRD, do financování železničních projektů v Albánii je zárukou, že výběrová řízení budou probíhat transparentním způsobem a projekty budou mít zajištěné financování.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme