Evropská unie posiluje bilaterální vztahy s Ázerbájdžánem

Předsedkyně Evropské komise a prezident Ázerbajdžánské republiky podepsali nové memorandum o porozumění o strategickém partnerství v oblasti energetiky.

Memorandum se také zabývá hospodářskou diverzifikací, investicemi, obchodem a plným využití potenciálu občanské společnosti, přičemž zdůrazňuje význam lidských práv a právního státu.

Ázerbájdžán se stává klíčovým partnerem v úsilí odklonu od ruských fosilních paliv a dosažení cílů v rámci plánu REPowerEU. V memorandu se Ázerbájdžán zavazuje zdvojnásobit jižním koridorem dodávky plynu do EU, aby do roku 2027 dodával okolo 20 miliard metrů krychlových plynu ročně.

• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme