Evropská unie poskytne Bosně a Hercegovině finance na energetické projekty

EU do všech šesti zemí regionu západního Balkánu vyčlenila celkem jednu miliardu eur. Bosna a Hercegovina obdrží sedmdesát milionů euro.

Podpis Dohody Radou ministrů Bosny a Hercegoviny je nezbytný pro vyplacení první tranše alokovaných prostředků ve výši 63 milionů eur. Podpora bude distribuována prostřednictvím grantů a finance půjdou na podporu výstavby projektů obnovitelných zdrojů, modernizace elektrických přenosových soustav, ústředního vytápění a schémat energetické účinnosti pro staré obytné budovy.

Ilustrační foto

Střednědobá a dlouhodobá podpora bude občanům a firmám k dispozici prostřednictvím grantů v rámci hospodářského a investičního plánu EU (EIP) pro západní Balkán. Finance jsou určeny k řešení bezprostředních důsledků energetické krize a restrukturalizace infrastrukturní sítě. Bosna a Hercegovina obdrží sedmdesát milionů euro, po podepsání Dohody o financování energetického podpůrného balíčku, jež byla podepsána v první polovině února 2023.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Podpis Dohody Radou ministrů Bosny a Hercegoviny je nezbytný pro vyplacení první tranše alokovaných prostředků ve výši 63 milionů eur. Před vyplacením finančních prostředků se očekává, že Bosna a Hercegovina obdrží od Evropské komise kladné hodnocení pokroku při provádění Akčního plánu přijatého Radou ministrů Bosny a Hercegoviny. Tento Akční plán uvádí opatření, která by měly místní orgány uplatňovat, aby využily prostředky z balíčku energetické podpory na vyšší efektivitu v oblasti energetiky.

Podpora bude distribuována prostřednictvím grantů a finance půjdou na podporu výstavby projektů obnovitelných zdrojů, modernizace elektrických přenosových soustav, ústředního vytápění a schémat energetické účinnosti pro staré obytné budovy. Finance podpoří rovněž energetickou bezpečnost a elektroenergetické infrastrukturu. Tady se jeví příležitost pro české firmy podílet se na revitalizaci a rekonstrukci infrastruktury a energetických objektů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autoři: Aleš Ottmár, Ines Terza.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme