Evropské dotace pomáhají firmám snižovat energetickou náročnost budov

Brněnské nakladatelství s pomocí dotací snížilo náklady na energie, za projekt bude oceněno.

Projekt nakladatelství Nová škola, s.r.o. se zaměřil na zlepšení tepelně technických vlastností vnějších obalových konstrukcí, tím došlo ke snížení energetické náročnosti budovy, kterou má firma v nájmu a využívá ji pro svoji nakladatelskou činnost, maloobchod a velkoobchod vydávaných učebnic. 

Realizací projektu došlo především k výměně oken a dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a k instalaci fotovoltaického systému. Přínosem je úspora energie a snížení provozních nákladů na vytápění haly. Zvýšila se možnost využívaní objektu v zimě, nedochází k poškozování výrobků výkyvy teplot a zlepšily se pracovní podmínky pro zaměstnance.

„Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy zajistila, že sluneční paprsky, které na střechu dopadají, již nezpůsobují její přehřívání, ale naopak produkují elektrickou energii a z velké části tak uspokojují potřebu elektrické energie pro provoz celé firmy,“ komentuje dotační projekt Martin Janáček, jednatel společnosti.

Firma čerpala dotaci z Výzvy I programu Úspory energie OP PIK.

„Ve výzvě dosud získalo podporu 328 projektů v hodnotě 1,5 miliardy korun, dosud byly proplaceny dotace v hodnotě 1,2 miliardy. V programu Úspory energie je aktuálně otevřena Výzva V, podnikatelé mohou posílat žádosti o podporu do konce dubna 2020,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace (API).

Program Úspory energie podporuje podnikatelské projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti výroby, obměnu technologií na výrobu energie, využití odpadní energie ve výrobních procesech, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny plynu a tepla v budovách, energetických hospodářstvích a průmyslových areálech. Informace o aktuální výzvě jsou k dispozici na webu agentury API.

Podnikatelský projekt roku 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou pro podnikání a inovace udělí ocenění Podnikatelský projekt roku 2019 úspěšným projektům podpořeným dotacemi z OP PIK. Ocenění budou udělena na slavnostním večeru 18. listopadu 2019 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Nová škola, s.r.o.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je nakladatelská činnost se zaměřením na základní vzdělávání a vzdělávání v nižších ročnících víceletých gymnázií. V současné době pokračuje v zaběhnutém systému tvorby jak tištěných, tak i elektronických výukových materiálů. Více informací najdete na www.nns.cz

 

• Oblasti podnikání: Energetika | Služby

Doporučujeme