Evropské dotace pomohly firmě Kiwi.com vybudovat centrum v Brně

Firma čerpala na zřízení centra sdílených služeb finanční podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).Brněnské centrum sdílených služeb firmy Kiwi.com vybudované v uplynulých letech představuje funkčně samostatnou jednotkou v rámci společnosti.

Centrum je zodpovědné za obsluhu centrálního distribučního IT systému pro správu obchodních případů.

Správu IT systému zajišťuje centrum zároveň i pro distribuci obchodních případů pro zákazníky, kteří je poptávají jako externí službu.

Nové centrum pomohlo i náboru pracovníků

Takovými zákazníky jsou například dopravní a letecké společnosti nebo online cestovní kanceláře.  „Finanční prostředky poskytnuté z OP PIK rovněž urychlily tvorbu nových pracovních míst a nábor nových zaměstnanců pracujících v centru sdílených služeb. Zvýšily tak konkurenceschopnost a zejména pak stabilitu společnosti v globálním měřítku,“ říká Jiří Svoboda, projektový manažer Kiwi.com.  Původně malá česká firma tak nyní zaměstnává už 2 900 lidí po celém světě a má obrat 30 miliard korun ročně.

Projekty za 1,3 miliardy korun

Firma čerpala dotaci z Výzvy I programu ICT a sdílené služby OP PIK. Tento program je určen firmám, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet takzvaná centra strategických služeb. „Celkem bylo v této výzvě podpořeno 227 projektů a proplaceno 1,3 miliardy korun,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a pomáhá podnikatelům s administrací žádosti o dotace.

Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací lze nalézt na adrese www.agentura-api.org.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme