Evropské dotace umožňují firmám využít vědecké know-how

Tým odborníků z NAFIGATE Corporation a VUT vyvinul řešení na snížení nákladů výroby biopolymerů.

Program dotační podpory Partnerství znalostního transferu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožňuje firmám využít know-how odborníků z vědeckých pracovišť na aplikaci výsledků výzkumu do výroby.

Příkladem je spolupráce firmy NAFIGATE Corporation a Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Týmu vytvořeného z univerzitních vědců a odborníků z firmy se podařilo zdokonalit a inovovat výrobní procesy pro zavádění nových produktů pro biotechnologii Hydal. Více než dvě třetiny nákladů na účast vědců na firemním projektu byly hrazeny z dotační podpory.  

Protože NAFIGATE Corporation nedisponovala potřebným know-how z oblasti chemických, biotechnologických a výrobních procesů, oslovila ke spolupráci tým univerzitních odborníků z brněnského VUT již v roce 2011. Až do využití programu Partnerství znalostního transferu fungovala spolupráce na bázi smluvního výzkumu. Vědecký univerzitní tým pracoval odděleně od firmy. Díky dotačnímu programu pracuje vědec, student magisterského nebo doktorandského studia, přímo ve firmě za dohledu mentora ze svého pracoviště, v tomto případě z Fakulty chemické VUT.

„Díky tomu, že jsme ustavili společné týmy, které pracovaly v reálném čase, řešili jsme problémy a výzvy opravdu nejrychlejším možným způsobem. Pro nás byl velký přínos v tom, že kolegové z vysoké školy s námi sdíleli reálné problémy. Nemuseli jsme psát složitě zadání, byli jsme jeden tým. Tento způsob jsme díky dotačnímu programu realizovali poprvé a natolik se osvědčil, že v něm pokračujeme i na dalších projektech,“ řekla Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation.

Z dotační podpory byly hrazeny mzdy studentů a jejich mentorů, a také část nákladů na jejich cestovné. Projekt probíhal od srpna 2016 do července 2018. Způsobilé výdaje na projekt činily cca 2,9 mil. korun, poskytnutá dotace byla ve výši necelé 2 miliony korun.

„Díky dotační podpoře z programu Partnerství znalostního transferu mohou malé a střední podniky inovovat své výrobní procesy v úzké spolupráci s vědeckými týmy z vysokých škol. Bez finanční podpory je takové partnerství pro většinu českých menších firem nedostupné, přitom inovace jsou nutností pro jejich úspěch na našem i zahraničním trhu,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

NAFIGATE Corporation a.s. je technologická firma založená v roce 2011. Přináší na globální trh projekty zaměřené na vývoj a výrobu nové energeticky úsporné generace nanovlákenných membrán pro technologie čištění vody a vzduchu, textilní průmysl či kosmetiku. Další klíčovou aktivitou firmy je transfer biotechnologie Hydal, která jako první na světě využívá v průmyslovém měřítku 100% odpad – použitý fritovací olej – pro výrobu biopolymeru PHA. NAFIGATE propojuje experty z oblasti vědy s cílem vybudovat globální centrum excelence v oblasti nano a bio technologií.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme