Evropské firmy se rychle chopily příležitostí vyplývajících z nové obchodní smlouvy s Kanadou

Evropské společnosti se předhánějí ve využití výhod z dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Vyvstávají otázky, jak docílit větší diverzifikace kanadských firem v mezinárodním obchodu.

Vývozy evropského zboží a služeb zaznamenaly prudký nárůst v řádu desítek procent, následkem čehož překonaly kanadské vývozy do Evropy po 21. září 2017, kdy byla podepsána obchodní smlouva mezi Kanadou a 28 zeměmi Evropské unie známá jako Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (v anglickém originále the Comprehensive Economic and Trade Agreement, zkráceně CETA).

Kromě plošného zrušení většiny cel, dohoda liberalizovala obchod se službami jako jsou finanční služby, telekomunikace, energie a doprava, a umožnila evropským subjektům vstoupit do soutěže o veřejné zakázky.

Podle spekulací velvyslance Evropské unie v Kanadě Peteris Ustubse byly evropské společnosti více připravené na expanzi do Kanady a čekaly jen na ratifikaci CETA.

Ustubs věří, že táhlé obchodní drama ve vyjednávaní okolo nové podoby Severoamerické dohody o volném obchodu (zkráceně NAFTA) mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem známé pod zkratkou UMSCA (United States-Mexico-Canada Agreement) a rozepře ohledně cel odvedly pozornost kanadské vlády i soukromého sektoru od přípravy na CETA.

Kanadská strana si dále stěžuje, že evropské překážky obchodu, především v oblasti zemědělství, znesnadnily Kanadě čerpat výhody z přístupu na nové trhy. Podle výkonné ředitelky kanadského Sdružení pro obchod se zemědělskými produkty Claire Citeau vývozy kanadského hovězího a vepřového masa a olejných semen čelí významným netarifním překážkám obchodu. „Skupiny odborníků na tomto problému pracují, počínaje implementací dohody, ale zatím bez konkrétních výsledků, které by přinesly plynulejší a silnější obchod,“ nechala se slyšet v rozhovoru.

Citeau tvrdí, že kanadští výrobci vítají smlouvu o volném obchodu s významným a velikým obchodním partnerem, ale zároveň zdůraznila, že je nutné rychlé vyřízení přetrvávajících překážek obchodu.

Její obavy byly otištěny v nové zprávě Kanadské obchodní komory, která varovala, že kanadský zemědělský sektor zaznamenal smíšené výsledky zavedení CETA, především kvůli překážkám obchodu jako jsou restrikce na pesticidy, neshody ohledně biotechnologií a regulací v oblasti nezávadnosti potravin, které se neopírají o vědecké poznatky. „Musíme tvrdě pracovat na odstranění netarifních bariér, které omezují vstup kanadských subjektů na evropské trhy,“ zněl závěr zprávy.

Podle kanadského Ministerstva zahraničních věcí, Kanada exportovala do EU zboží v hodnotě 36,1 miliardy USD v období mezi říjnem 2017 a červencem 2018, což bylo o 3,3 procenta více než za stejné období před podepsáním dohody CETA. Exporty EU do Kanady ve stejném období vzrostly o 12,9 procenta na 60,5 miliardy USD a český export do Kanady vzrostl o 27 %. Čerstvější data potvrzují, že evropské firmy profitují z relativně většího nárustu obchodu s Kanadou.


  • Země: CA – Kanada
  • Datum zveřejnění: 23.05.2019

Zdoj: The Globe and Mail
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Calgary

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme