Evropské peníze na uhelné regiony podpoří tvůrčí sektor a kreativce!

Ústecký kraj se připravuje na vyhlášení dotační výzvy pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Cílem je podpořit rozvoj tvůrčí ekonomiky prostřednictvím dílčích rekonstrukcí stávajících objektů, snižováním energetické náročnosti budov a nákupem technického vybavení.

Ilustrační fotografie

Ústecký kraj vyzývá ve spolupráci s tvůrčí sítí Kreativni.uk tvůrce a tvůrkyně k předložení projektových záměrů. Maximální částka na jeden projekt činí 5 milionů korun pro pořízení vybavení nebo 10 milionů korun na vybavení i rekonstrukci. Podrobnosti k předkládaní projektů jsou uvedeny na webu Kreativní.uk

„Lidé s tvůrčím talentem mají být u změn, kterými náš kraj při přechodu od uhelné ekonomiky prochází. Regionu mohou vytvářet atraktivní tvář a přinášet novátorská řešení. Podnikání založené na kreativitě má navíc velký ekonomický potenciál. Peníze jsou připraveny, teď potřebujeme podněty přímo z terénu od možných žadatelů, aby se podařilo správně nastavit podmínky dotací a ty byly využity efektivně,“ uvedl Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče, a dodal, že cílem je podpořit více menších projektů napříč celým Ústeckým krajem. „Hlavní evropské heslo spravedlivé transformace je, že nikdo nesmí zůstat opomenut, a v tomto duchu k podpoře místních kreativců přistupujeme,“ vysvětlil Řehák.

Náměstek hejtmana vyzývá zájemce ke včasnému vyplnění a odeslání projektových záměrů, aby s nimi kraj mohl pracovat co nejdříve a zprostředkoval tak brzké vyhlášení výzvy.

Redakčně upravená tisková zpráva Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme