Evropský družicový navigační systém Galileo využívá již miliarda chytrých telefonů

Celosvětový počet uživatelů chytrých telefonů, které využívají evropský družicový navigační systém Galileo, dosáhne miliardy. Tento úspěch přichází v roce, kdy Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) – klíčový partner Komise při provozování systému Galileo, slaví 15. výročí svého vzniku.Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska před zvláštní akcí v sídle GSA v Praze uvedla: „Galileo nyní poskytuje vysoce kvalitní služby pro určování času a navigaci jedné miliardě uživatelů chytrých telefonů na celém světě. Umožnilo to celoevropské úsilí o vybudování nejpřesnějšího navigačního systému na světě, podpora a odhodlání GSA. Jsem přesvědčena, že evropský kosmický průmysl bude díky další práci, nápadům a investicím v rámci nového kosmického programu EU nadále nabývat na významu.“

Od prosince 2016 poskytuje Galileo tzv. „počáteční služby“, které již zlepšují každodenní život občanům a podnikům díky signálům pro přesné určování polohy a času a pro navigaci.

Ze společností vyrábějících čipy pro družicovou navigaci do chytrých telefonů nyní 95 % poskytuje čipy, které umožňují využívání systému Galileo. Údaj o jedné miliardě uživatelů je založen na počtu celosvětově prodaných chytrých telefonů, které využívají systém Galileo. Skutečný počet uživatelů systému je větší. V Evropě jsou všechny nové modely automobilů schválených pro trh vybaveny systémem eCall, který využívá systém Galileo ke sdělování polohy vozidla záchranným službám. Od letošního roku je Galileo zabudováván do digitálních tachografů nákladních automobilů, zařízení pro zaznamenávání rychlosti a ujeté vzdálenosti, kde má zajistit dodržování pravidel upravujících dobu řízení a zlepšit bezpečnost silničního provozu

Galileo rovněž zajišťuje důležitou pátrací a záchrannou službu (SAR), u které se díky němu snížila doba potřebná k lokalizaci osoby vybavené nouzovým zařízením na moři, v horách i na poušti na méně než 10 minut a přesnost lokalizace se zlepšila z 10 km na méně než 2 km. V budoucnu systém dané osobě v nouzi také potvrdí, že je pomoc na cestě.

Veřejnou regulovanou službu programu Galileo pak využívají veřejné orgány, a to v situacích citlivých z hlediska bezpečnosti. Služba poskytuje uživatelům z řad vládních orgánů robustní a plně šifrovanou službu během mimořádných vnitrostátních událostí nebo krizových situací, jako jsou teroristické útoky, aby byla zajištěna kontinuita provozu.

Evropský kosmický průmysl, z hlediska hodnoty druhý největší na světě, je silný a konkurenceschopný. Aby mohlo být vedoucí postavení EU v oblasti vesmíru zachováno a dále posíleno, navrhla Komise pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 kosmický program v hodnotě 16 miliard eur.

Souvislosti

Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvinula EU. Jedná se o civilní systém, který podléhá civilní kontrole a poskytuje přesné informace o poloze a čase. Jeho cílem je zajistit Evropě nezávislost na jiných družicových navigačních systémech a strategickou autonomii v oblasti družicové navigace. Takováto autonomie Evropy povzbudí evropský trh práce, pomůže posílit roli EU při zajišťování bezpečnosti a obrany a podpoří nové technologie, jako je umělá inteligence, drony, automatizovaná mobilita a internet věcí.

Tzv. počáteční služby poskytuje Galileo od prosince 2016. V průběhu této počáteční pilotní fáze, která předchází fázi plného provozu, se signály systému Galileo využívají v kombinaci s jinými družicovými navigačními systémy. Ve fázi plného provozu budou uživatelé moci signály systému Galileo využívat nezávisle na jiných družicových systémech.

K dalším činnostem EU v oblasti vesmíru patří Copernicus (bezplatná a otevřená data z pozorování Země o půdě, atmosféře, mořích a změně klimatu a pro potřeby zvládání mimořádných událostí a bezpečnosti), EGNOS (regionální družicový navigační systém) a pozorování a sledování vesmíru (SST). 

Nový kosmický program spojí všechny stávající a nové aktivity EU v oblasti vesmíru do jediného programu. Stávající infrastruktura a služby budou zachovány a bude zavedena řada nových prvků, jež mají podpořit silný a inovativní kosmický průmysl a zachovat EU autonomní, spolehlivý a nákladově efektivní přístup k vesmíru.

Nový program též zavádí jednotný a zjednodušený systém řízení. EU zajistí, aby navýšení investovaných finančních prostředků bylo podporováno účinným rozhodovacím procesem, tak aby všechny aktivity EU v oblasti vesmíru byly realizovány v souladu s časovým rozvrhem a rozpočtem. Za řízení celého programu bude i nadále odpovídat Komise. Klíčovým partnerem při zavádění systému a zajišťování technické podpory pro operační úkoly kosmického programu EU zůstane s ohledem na své bezkonkurenční zkušenosti nadále mezivládní Evropská komická agentura (ESA). GSA, která má být přejmenována na „Agenturu EU pro kosmický program“, bude stále více podporovat fungování a tržní uplatnění aktivit EU v oblasti vesmíru a bude mít větší úlohu při zajišťování bezpečnosti všech složek programu.

Doporučujeme