Evropský IP SME Helpdesk otevřel nové regionální portály na pomoc firmám exportujícím do Indie a Afriky

European IP Helpdesk, zřízený Evropskou komisí, již po několik let úspěšně provozuje regionální portály zaměřené na pomoc v otázkách spojených s ochranou a vymáháním duševního vlastnictví.

Tato bezplatná nápomoc European IP Helpdesk je určena pro evropské malé a střední firmy rozvíjející podnikání nebo exportující do různých mimoevropských oblastí světa.

Ilustrační fotografie

Jmenovitě vyvážejících do:

Nedávno byly tyto užitečné služby rozšířeny i na dvě další exportně zajímavé, dynamicky se rozvíjející oblasti:

Portály nabízí pestrou škálou poradenských a konzultačních služeb, mj. linku první pomoci (Helpline). Dotazy lze specialistům pro daná území adresovat telefonicky i e-mailem a kvalifikovanou odpověď dostane firma do tří pracovních dnů.

Lze se zúčastnit některého z tematických školení nebo on-line seminářů nebo si samostatně projít rozsáhlou virtuální on-line knihovnu materiálů se vztahem k danému teritoriu. 

Všechny služby a materiály poskytované regionálními portály Evropského IP SME Helpdesku jsou bezplatné.

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme