Evropský parlament schválil Akt o datech

Poslanci EP schválili 9. listopadu Akt o datech, který se snaží podpořit inovace odstraněním překážek v přístupu k datům.

Právní předpis stanovuje pravidla pro sdílení dat z propojených produktů a podporuje rozvoj umělé inteligence. Věnuje se poprodejním službám, opravám a umožňuje veřejnému sektoru přístup k údajům soukromého sektoru v případě mimořádných událostí.

Poslanci zajistili ochranu před únikem dat, definovali obchodní tajemství a usnadnili změnu poskytovatele cloudových služeb. Vedoucí poslankyně Evropského parlamentu Pilar del Castillo Vera navíc zdůrazňuje jeho transformační potenciál. Legislativa nyní čeká na formální schválení Radou.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme