Evropský parlament schválil nová pravidla pro užívání kryptoměn v EU

Členové výboru ECON Evropského parlamentu se 14. března shodli na návrhu pravidel pro dohled, ochranu spotřebitelů a environmentální udržitelnost kryptoaktiv, včetně kryptoměn.

Cílem návrhu je stanovit jednotný právní rámec pro kryptoaktiva v EU, zajistit ochranu spotřebitele, garantovat záruky proti manipulaci s trhem a finanční kriminalitě a také zahrnout kryptoaktiva do taxonomie EU pro udržitelné činnosti do roku 2025 s cílem snížit uhlíkovou stopu. Návrh by měl také zvýšit důvěru uživatelů, podpořit rozvoj digitálních služeb a alternativních platebních nástrojů.

Rozhodnutí zahájit jednání s vládami EU o konečné podobě návrhu zákona bylo přijato 33 hlasy proti 25.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo | Právo a politiky EU

Doporučujeme