Evropský program na podporu duševního vlastnictví pokračuje

Malé a střední firmy mají možnost zažádat o získání finančního příspěvku na úhradu části svých nákladů spojených se zápisy národních i evropských ochranných známek a průmyslových vzorů.

Příspěvek může být i na specializované externí poradenské služby tzv. předběžné diagnózy duševního vlastnictví, které firmám usnadní strategické využití jejich nehmotných statků.

Umožňuje to grantový program Evropské komise a úřadu EUIPO „Ideas Powered for Business SME Fund“. Granty budou poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.

Termíny pro podání žádostí jsou:

  • 1.–31. 3. 2021
  • 1.–31. 5. 2021
  • 1.–31. 7. 2021
  • 1.–30. 9. 2021

Projekt je koordinován Úřadem průmyslového vlastnictví.

Informace o projektu vám poskytne pracovník Technologického centra AV ČR (V. Suchý, tel.: 728 082 895, e-mail: suchy@tc.cz). TC AV ČR je do realizace služeb předběžné diagnózy duševního vlastnictví rovněž zapojeno. Web: Enterprise Europe Network

Videa k problematice patentů

Doporučujeme