Evropský projekt pomáhá rodinným firmám v oblasti nástupnictví a přípravy procesu generační obměny

Projekt SUFABU: Nástupnictví v rodinných firmách je věnován všem evropským rodinným firmám a podnikům, kteří řeší či plánují předání firmy z jedné generace na druhou.  

Mezigenerační obměna ve firmě může být velmi zdlouhavý, stresující a komplikovaný proces. Projekt SUFABU chce firmám pomoci připravit se na tento proces tak, aby samotné předání šlo hladce a bez zbytečných komplikací a problémů. 

Projekt SUFABU: Nástupnictví v rodinných firmách

Mezinárodní projekt je připraven ve spolupráci s partnery z Belgie, České republiky, Itálie, Norska, Španělska a Velké Británie – Skotska. Jeho cílem je vytvoření vzdělávacích materiálů, mikro-learningových videí pro rodinné podnikatele, které pomohou s přípravou a realizací procesu předání firmy další generaci, a sběr příkladů zahraniční praxe – inspirativních příběhů z rodinných podniků, které si tímto procesem již prošly. Na těchto příkladech je pak vidět, jak si s procesem generační obměny poradily podniky v partnerských zemích, jakým způsobem se na mezigenerační obměnu připravovaly a na co je dobré dát si pozor. 

Mezigenerační výměna dělá firmám problémy 

Projekt reaguje na současný stav neúspěšného předávání rodinných firem ve světě. Otázka nástupnictví je firmami často podceňována, což způsobuje, že pouhých 30 % rodinných firem v Evropě úspěšně zvládne firmu předat z první generace na druhou.  

Z průzkumu zaměřeného na otázku následnictví v rodinných firmách, který pro AMSP ČR zrealizovala v roce 2018 výzkumná agentura IPSOS, vyplývá, že pouhých 5 % českých rodinných podniků má připravený plán na předání rodinného podniku, 2/3 firem se potýkají s konflikty mezi zakladateli a nástupníky a pouze těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat. 

Ilustrační obrázek

Vzdělávací platforma 

Projekt, jehož koordinátorem je Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR), byl zahájen v říjnu 2019 a skončil v září 2021. Hlavním výstupem projektu je tvorba vzdělávací platformy, která je založená na různorodých učebních nástrojích zprostředkovávajících rodinným podnikatelům potřebné dovednosti, znalosti a kompetence k přípravě na mezigenerační výměnu a její plynulou realizaci.  

Díky této vzdělávací platformě se rodinní podnikatelé naučí, jak naplánovat proces předání dopředu, jak je tento proces řešen v různých zemích, kontextech a oblastech podnikání, jaké možné překážky se mohou na cestě mezigenerační obměny vyskytnout a mnoho dalšího. 

Výstupy projektu: 

Chcete se dozvědět více o nástupnictví v rodinných firmách, ale chybí vám čas na důkladné projití všech dostupných materiálů? Začněte krátkými vzdělávacími videi SUFABU, která vám poskytnou stručné informace o mezigenerační výměně v rodinných podnicích. Každé video se zaměřuje na jiný segment procesu nástupnictví a pomůže vám lépe se zorientovat v tomto složitém procesu.

V rámci projektu SUFABU je pro Vás připraveno 8 vzdělávacích modulů zaměřených na širokou škálu otázek spojených s procesem nástupnictví v rodinných firmách. Moduly Vám pomohou zorientovat se v chaotickém a dlouhém procesu a poskytnou komplexní školení rodinným podnikatelům.

Rozhovory se členy různých rodinných podniků a případové studie, které představují různé možnosti nástupnictví a jeho výsledky. Rodinné firmy se podělily o dobré i špatné zkušenosti, aby se z nich čtenáři mohli poučit.

Případy jsou seskupeny do různých témat, aby ilustrovaly, že i když rodiny mohou čelit podobným okolnostem, existuje několik různých způsobů, jak nástupnictví podstoupit v závislosti na konkrétních potřebách a aspiracích rodiny a podniku.

Situace rodinných podniků a procesů jejich předání se liší napříč Evropou. Zajímá Vás, co je odlišné a v čem se naopak podobají rodinné podniky v Belgii, Česku, itálii, Norsku, Španělsku a Velké británii? Jak vypadají data o mezigenerační obměně a jak se liší legislativa a podpůrný systém v těchto zemích? Na tyto otázky odpovídá analýza současného stavu rodinných firem v těchto zemích. Podrobná data najdete v Souhrnné zprávě.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme