Evropský rok dovedností podpoří digitální vzdělávání

Tři čtvrtiny společností z EU hlásí potíže při hledání pracovníků s potřebnými dovednostmi. Tři pětiny dospělých by se proto měly do roku 2030 každoročně účastnit školení.

Evropská komise chce vyššími, efektivnějšími a inkluzivnějšími investicemi podpořit kvalifikovanou pracovní sílu. Zapojit do toho chce mimo jiné i průmyslové svazy, firmy a poskytovatele vzdělávání. Navrhla proto členským státům následující doporučení.

Ilustrační fotografie

Návrh doporučení rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu

Klíčovými faktory jsou fungující národní strategie a vnitrostátní cíle pro digitální transformaci sladěné s prioritami Akčního plánu digitálního vzdělávání 2021–2027 a cíli na programu Digitální dekády EU. Mezi dalšími doporučeními jsou např. zvýšit efektivitu výdajů na konektivitu, vybavení, infrastrukturu, digitální nástroje a obsah, koordinovat postupy zadávání veřejných zakázek a zároveň umožnit flexibilitu vůči konkrétním potřebám vzdělávacích a školicích institucí.

Návrh doporučení rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě

Projekty Digitální kompas a Akční plán Evropského pilíře sociálních práv stanoví ambiciózní cíle na podporu členských států v jejich digitální transformaci. Chtějí zajistit, aby 80 procent dospělých mělo alespoň základní digitální dovednosti a aby v EU bylo zaměstnáno 20 milionů ICT specialistů s větší účastí žen.

Podle Rady je proto zásadní podporovat kvalitní, inkluzivní a konzistentní přístup k rozvoji digitálních dovedností na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Důležité je také podporovat digitální dovednosti od odborného po vysokoškolské vzdělávání a přispívat k náboru a udržení specializovaných učitelů a školitelů.

Akční plán digitálního vzdělávání 2021–2027

  • přizpůsobuje systémy vzdělávání a odborné přípravy digitálnímu věku
  • zdůrazňuje význam spolupráce napříč odvětvími
  • řeší problémy a příležitosti pro využití technologií ve vzdělávání a odborné přípravě souvisejícími s pandemií COVID-19

Implementace programu digitální Česko

Program Digitální Česko má tři pilíře: Česko v digitální Evropě, informační koncepce a digitální podniky a společnost. ČR klade na podporu digitalizace podniků velký důraz a reflektuje ji také v rámci Národního plánu obnovy (NPO), jehož projekty cílí na digitální transformaci zejména malých a středních podniků.

Do rozvoje digitálního vzdělávání investovalo ministerstvo školství díky NPO jen v loňském roce 1,5 miliardy korun. finance směřují na nákup digitálních učebních pomůcek pro žáky základních a středních škol a nákup digitálních zařízení k prevenci digitální propasti. Všechny investice se řídily novými rámcovými vzdělávacími programy v oblasti ICT, které zavedly nový koncept informatiky a novou klíčovou – digitální – kompetenci.

I přes dobře nastavený směr zaměstnavatelé věří, že reformy v oblasti podpory technických a digitálních dovedností mohou postupovat rychleji a budou na ně použity prostředky z NPO, přičemž navržený systém realizace přes úřad práce nedává jistotu jejich efektivního využití.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (2Q/2023). Autorka: Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme