Exitů firem věnujících se udržitelnosti výrazně přibylo

Exitů (opuštění budoucích transakcí) firem v dopravním, energetickém a zemědělském sektoru zabývajících se klimatickými technologiemi bylo vloni 104, tedy čtyřikrát více, než v roce 2017, kdy bylo zaznamenáno jen 24 případů.

Vyplývá to z údajů společnosti Sillicon Valley Bank.

Ilustrační fotografie

Významný růst zaznamenal také index udržitelných společností EIP Climate Tech Index. Od začátku roku 2017 do konce dubna 2022 vzrostl zhruba o 200 procent, což je bezmála o 70 procentních bodů více než u indexu Nasdaq.

Podle odborníků z investičního akcelerátoru Soulmates Ventures tomu napomáhá mimo jiné klimatická politika států. Celkem 43 zemí se totiž zavázalo k úplnému omezení emisí oxidu uhličitého do roku 2050. Patří mezi ně především státy Evropské unie.

„Opatření, které vlády v rámci klimatické politiky přijímají, mají samozřejmě dopad i na trhy. Díky legislativě týkající se snižování emisí se vytváří významná tržní příležitost pro firmy působící v oblasti klimatických technologií,“ vysvětluje Tomáš Kabeláč, Sustainability Manager z investičního akcelerátoru Soulmates Ventures.

Udržitelnost přitahuje investory

V minulém roce vložili venture investoři do 605 udržitelných společností celkem 31,4 miliard dolarů. Oproti tomu v roce 2020 se jednalo o celkovou částku 18,6 miliard dolarů investovanou do 510 společností. Průměrná investice do jedné společnosti se za posledních pět let více než zdvojnásobila. V roce 2017 dosahovala 2,7 milionu dolarů, v roce 2021 to už bylo 6,83 milionu dolarů. Vychází to z dat společnosti Pitchbook.

Průzkum SP ČR: Udržitelnost se stává nedílnou součástí byznysu

„Skvělou zprávou je, že klimatické technologie zaznamenaly více jak 100 exitů v roce 2021. Před pěti lety to byla přitom pouze čtvrtina. To znamená, že pokud jsou dobré podmínky na trhu, klimatické technologie jsou schopný generovat investorům ROI, což je pro investory jeden z nejdůležitějších faktorů,” říká Hynek Sochor, zakladatel a předseda představenstva Soulmates Ventures.

„V současnosti je potřeba sledovat, jak se klimatickým technologiím bude dařit nadále, když tržní podmínky nejsou ideální. Je možné, že si skrze
své zaměření na současné globální problémy vybudují tyto technologie roli bezpečného přístavu i v časech rozbouřených trhů. Na konci tohoto roku budeme vědět více, ale s jistotou můžeme říct, že investiční aktivita v sektoru klimatických technologiích je pro tento rok stále v silných číslech,“ dodává Sochor.

´Slušná délka cash runway´

Společnosti působící v oblasti klimatických technologií disponují finančními zdroji na mnoho měsíců dopředu.

„Podle nových dat se mohou udržitelné startupy pyšnit poměrně slušnou délkou cash runway, a to i navzdory tomu, že mají poměrně vysoký cash burn.
Hlavní finanční problém nastává, když se má řešení pilotně otestovat a dochází ke škálování produktu či řešení,“ říká CEO investičního akcelerátoru
Soulmates Ventures Václav Gregor.

Data Soulmates Ventures ukazují, že 50 % podniků v zemědělském a potravinářském odvětví má dostatek financí alespoň na 14 měsíců.
V energetice vydrží polovině firem zdroje minimálně na 13 měsíců, v dopravě a logistice aspoň na 10.

Mezi investory roste zájem o startupy

Data prokazují, že udržitelné startupy mohou konkurovat zaběhlým korporacím s dlouholetou tradicí.

„Mnoho etablovaných firem se jen těžko adaptuje na rychle se měnící podmínky v oblasti klimatických technologií. Proto jsou udržitelné startupy pro investory stále atraktivnější. Trhy, na které klimatické technologie cílí, jsou největší, co dosud byly. Nepochybujeme o tom, že je jen otázkou času, než se jejich tržní kapitalizace bude pohybovat v bilionech dolarů,“ dodává Václav Gregor.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme