Experti MZe pomáhají zemědělcům s exportem mimo EU

Exportujete mimo trhy EU? Hledáte obchodního partnera ve Spojených státech, Rusku, Číně nebo Saúdské Arábii? Pak můžete využít služeb vládních zemědělských diplomatů, a to celkem v šesti zemích světa. Ministerstvo zemědělství nabízí exportérům i další podporu.

Odborníci ministerstva, jejichž hlavním úkolem je podpora českých obchodníků při vývozu jejich zboží mimo EU, dnes působí v Pekingu, Bejrútu, Moskvě, Bělehradě, Rijádu a ve Washingtonu.

Exportéři mohou diplomaty kdykoli oslovit a poradit se s nimi. Podrobnosti najdou na webu eAgri.cz. S diplomaty se mohou několikrát ročně potkat i osobně  – a to na odborných seminářích pořádaných pod záštitou ministerstva zemědělství.

V zahraničí jsou tuzemským podnikatelům k dispozici i obchodní zástupci ministerstva  pro agropotravinářství, již působí v Kazachstánu a na Ukrajině.

Také jejich hlavním úkolem je napomáhání českým firmám při pronikání na ukrajinský a kazašský trh včetně zprostředkovávání kontaktů s potenciálními partnery.

Tomanův rezort nabízí vývozcům i takzvané proexportní projekty Ty jsou zajišťovány ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v jednotlivých zemích a slouží k prezentaci českých podniků v perspektivních agropotravinářských oborech na daném trhu.  Může jít o účast na veletrzích, výstavách, byznys fórech či seminářích a oborových prezentacích.

Ministerstvo ale nabízí českým podnikatelům i další nástroje pro podporu jejich obchodu se zahraničími partnery.

Více si přečtěte v letáku Pomáháme exportu za hranice EU.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme