Experti z EU řešili společné fungování politiky soudržnosti a nových nástrojů EU

Na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj se do Prahy sjelo pět desítek odborníků z členských států Evropské unie, aby diskutovali, jak nejlépe koordinovat politiku soudržnosti a nové nástroje EU a zajistit jejich větší propojení na evropské, národní i regionální úrovni.

Tím by byla mimo jiné umožněna pružnější reakce na nové výzvy, jako jsou pandemická krize, změna klimatu či momentální energetická situace. Jednání se konalo v rámci předsednictví České republiky v Radě EU.

Ilustrační fotografie

Soudržnost je základním cílem Evropské unie, ovšem v současné době čelí vážným ekonomickým, sociálním a územním výzvám, které jsou dopadem globální finanční krize, pandemie a současně ruské agrese na Ukrajině. Politika soudržnosti hraje při řešení těchto výzev klíčovou roli. Nejedná však izolovaně a nové nástroje Evropské unie mají potenciál ji podporovat. Je zásadní, aby tyto nástroje vedly ke vzájemnému posílení a nikoliv oslabení,“ uvedla Kateřina Neveselá, ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj.

V dopoledním bloku se experti zabývali příležitostmi a výzvami, kterým politika soudržnosti v současné době čelí. Zazněly zde možné oblasti propojení mezi tradiční politikou soudržnosti a novými nástroji EU. Někteří účastníci upozorňovali na riziko vyplývající z určitého tematického překrývání stávajících a nových nástrojů – ty si mohou v určitých případech konkurovat, pokud jde o finanční zdroje. Rostoucí složitost financování Evropské unie je jednou z velkých výzev, o kterých se jednalo. Opakovaně bylo také zmiňováno, že v centru zájmu by měli být příjemci realizující investice ze všech nástrojů, kteří jsou konfrontováni roztříštěností zdrojů a nejednotností jejich pravidel.

Mezi nové nástroje patří zejména Národní plán obnovy v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF), který byl vytvořený za účelem zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie nemoci COVID-19. Dalšími nástroji jsou Modernizační fond na podporu energetické bezpečnosti nabízející financování opatření v oblasti klimatu a Fond spravedlivé transformace pro zmírnění dopadů přechodu ke klimatické neutralitě.

V druhé části probíhala výměna zkušeností států s těmito novými nástroji a zabývala se možnostmi jejich většího propojení a vzájemné inspirace některými prvky. Diskuse se dotkla i přetížených kapacit majících nové nástroje na starosti. Některé členské státy totiž využívají k řízení všech nástrojů stejné orgány. Další členské státy mají naopak struktury rozdělené, což může naproti tomu ztěžovat koordinaci.

Dnešní diskuse položila základy pro další jednání o principech a nástrojích politiky soudržnosti, které v příštích letech vyústí mimo jiné v pravidla pro fungování politiky soudržnosti v dalším programovém období Evropské unie, tedy po roce 2027.

Jednání bylo první z několika desítek akcí, které se budou v rámci českého předsednictví konat. Právě politika soudržnosti, která má nezastupitelný význam pro rozvoj všech regionů a snižování rozdílů mezi nimi napříč EU, je jednou ze čtyř priorit MMR pro toto období.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme