Expertní kulatý stůl v Senegalu se věnoval energetickým otázkám

Ve dnech 27.–30. září 2022 navštívil Senegal zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. V rámci českého předsednictví Rady EU uspořádalo české velvyslanectví v Dakaru odborný kulatý stůl.

Zaměřil se na problematiku energetických zdrojů, jak fosilních tak obnovitelných, a na komplementaritu EU a Senegalu ve sladění klimatických cílů. Velvyslanec Bartuška absolvoval několik tematických bilaterálních jednání se senegalskými partnery, mj. s prezidentem republiky Macky Sallem, Ministryní zahraničních věcí Aissatou Tall Sall a ministryní ekonomiky Oulimatou Sarr. Témata jednání se týkala především energetických otázek a možné budoucí spolupráce v této oblasti.

Ilustrační fotografie

Energetická bezpečnost a suverenita patří mezi prioritní témata jak České republiky, tak Senegalu – především ve své roli předsedající země Africké unie. Senegal se nyní nachází ve velmi zajímavé situaci díky očekávánému spuštění těžby a vývozu ropy a plynu během roku 2023. Evropská unie v Africe eviduje tři stávající partnery v oblasti uhlovodíků, především vývozce zemního plynu (Alžírsko, Angola, Nigérie) a dva budoucí strategické hráče (Senegal a Mosambik).

Expertní kulatý stůl uspořádaný jako vlajková akce ZÚ Dakar v rámci CZ PRES na téma komplementarity EU a Senegalu v oblasti fosilních a obnovitelných zdrojů proběhl velmi úspěšně. Akci navštívilo téměř 70 hostů z široké palety institucí mj. zástupci odpovědných resortů (Ministerstvo ropy a energetiky a Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje), národních společností a agentur (SENELEC, Národní agentura pro obnovitelné zdroje, Národní agentura pro elektrifikaci venkova), akademická sféra, soukromé podniky, zástupci členských států EU a další diplomaté, partneři a zástupci mezinárodních organizací. Dva tematické bloky s celkem deseti panelisty plynule navázaly na hojné debaty s publikem.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Otázka obnovitelných zdrojů a energetické tranzice je z pohledu senegalských partnerů zcela jasná: 40 % senegalské populace nemá přístup k elektřině, z dostupných zdrojů je tedy nutné ji zajistit. Senegal respektuje své klimatické závazky, 30 % z celkové výroby elektřiny (ke konci srpna 2022: 1,8 MW) pochází z obnovitelných zdrojů (zejm. fotovoltaika).

Zemní plyn představuje jasný zdroj pro energetickou tranzici. Senegalská strana nyní hledá partnery a finance pro další fáze rozvoje uhlovodíkových projektů, potřebu odhaduje na cca 1,5 mld. USD. Naskýtají se také možnosti firemní spolupráce v rozvoji plynové potrubní sítě, spojené s plány vládní strategie Gaz to Power.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dakaru (Senegal).

• Teritorium: Afrika | Senegal | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme