Export českého skotu do Srbska přispěje ke zkvalitnění chovu a vyšší produkci mléka

Srbsko se v současné době potýká s nedostatkem některých zemědělských produktů a s výrazným nárůstem jejich cen.

Situace v zásobování mlékem v maloobchodech byla v posledním roce dokonce natolik kritická, že největší mlékárny v této balkánské zemi musely ve velkém začít dovážet mléko a mléčné produkty ze zahraničí.

Ilustrační fotografie

Na srbském trhu se tak objevilo především polské, ale i české UHT mléko (upravené při vysoké teplotě). Za prvních 11 měsíců loňského roku dovezlo Srbsko podle informací Republikového statistického úřadu mléko a mléčné výrobky za více než 160 milionů eur (zhruba 4 miliardy korun).

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Redukce stád kvůli cenovým disproporcím

Důvodem nedostatku mléka a výrazného růstu ceny byly cenové disproporce způsobené na jedné straně značným zdražováním krmiv a energií pro místní farmáře a na druhé straně přetrvávajícími nízkými výkupními cenami mléka. Za této situace řada chovatelů snižovala stavy svých stád. Jednalo se především o menší chovatele s malými počty dobytka, kteří v Srbsku převládají.

Problém byl ale dlouhodobějšího rázu, neboť podle údajů Hospodářské komory Srbska ubylo v posledních 10 letech 55 000 kusů dojnic, což představuje snížení roční produkce o 255 milionů litrů mléka. Řada chovatelů v minulosti ukončila svoji činnost jak kvůli nízkým výkupním cenám mléka ze strany mlékáren, tak i kvůli mnohdy opožděným výplatám subvencí a zvyšujícím se požadavkům na kvalitu vykupovaného mléka. I nyní má řada místních producentů problémy s kvalitou, protože jim některé mlékárny sdělily, že již nebudou dále vykupovat mléko, ve kterém bude koncentrace afla toxinů větší než 0,25 μg/kg (limit v EU je 0,05 μg/kg, v Srbsku bylo zatím povoleno maximálně 0,5 μg/kg).

Naopak aktuální navýšení výkupních cen mléka, které souvisí se zrušením zastropování maloobchodních cen a nedávným zvýšením cen (v některých případech až o 91 %), v Srbsku znovu oživuje zájem o chov mléčného skotu. Je zřejmé, že místní chovatelé se nyní hodlají více zaměřit na produktivitu svých stád, které chtějí dosáhnout i pomocí genetické selekce zvířat.

Potřebu zvýšení kvality chovů mléčného skotu si uvědomuje i srbské ministerstvo zemědělství, které dotačně podporuje nákup kvalitních chovných zvířat a genetického materiálu ze zahraničí. S pomocí dotací z prostředků fondu IPARD 3 chce ministerstvo podpořit také budování nových moderních stájí, které mají rovněž nezanedbatelný vliv na celkové zvýšení produktivity chovu mléčného skotu.

Ilustrační fotografie

Příležitost pro chovatele a dodavatele technologií

Uvedené okolnosti mohou být mimořádnou příležitostí pro české chovatele a dodavatele technologií pro farmy. Především český skot a jeho genetika mají v Srbsku, ale i v dalších zemích západního Balkánu, velmi dobré jméno a jsou zde stále více žádané. I proto velvyslanectví ČR v Bělehradě ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR připravilo koncem loňského roku dva odborné semináře ve městě Vršac a městě Niš, kde se srbská odborná veřejnost seznámila s možnostmi české genetiky skotu.

V rámci těchto přednášek byl kromě samotných dodávek genetického materiálu a chovných zvířat zřejmý zájem rovněž o možnosti testování genetického potenciálu stávajících stád, přičemž již proběhly i první testy na referenčním vzorku zvířat z jedné velké srbské farmy. Výsledky testování potvrdily možnosti další spolupráce srbských farem a renomované české laboratoře i v této oblasti.

V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED plánuje velvyslanectví ČR v Bělehradě ve druhé polovině dubna také incomingovou misi srbských chovatelů skotu na Národní výstavu hospodářských zvířat, která se bude konat v rámci veletrhu Animal Tech v Brně ve dnech 22.–26. 4. 2023. Pro české chovatele to bude vhodná příležitost navázat kontakty a předjednat kontrakty pro podzimní dodávky jalovic do Srbska.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme