Export na Kubu: Prvním krokem je registrace

Z pohledu exportéra se Kuba může zdát ideálním novým trhem, kde je možnost uplatnění v podstatě v jakémkoliv odvětví, neboť poptávka je vysoká a konkurence nízká. Je však nutno upozornit, že ačkoli na ostrově skutečně chybí téměř vše, realita samotného vstupu na kubánský trh je od této představy poněkud odlišná. Rozhodně však není nutno snahu rovnou vzdávat.Kuba je stále centrálně plánovaná ekonomika a zahraniční obchod je zde možný jen prostřednictvím akreditovaných státních firem, klasických podniků zahraničního obchodu. Podobný systém fungoval v Československu v dobách socialismu. Každý z těchto podniků se specializuje na určité odvětví a má svůj pevně daný okruh zákazníků a také rozpočet, se kterým může disponovat. Prvním krokem pro zájemce o vstup na trh je tedy správné vymezení cílového sektoru a registrace u odpovídajících importérů.

Velmi nápomocná se snaží být Kubánská obchodní komora (Cámara de Comercio de la República de Cuba), která případné zájemce nasměruje a zprostředkuje jim kontakty na dovozní firmy nebo pomáhá s prezentací výrobků. Kubánská obchodní komora není (na rozdíl od české praxe) zájmovým sdružením, ale řídicím státním orgánem, jenž má nad státními podniky přímou pravomoc. Pro českou firmu, která má zájem na ostrov exportovat, je proto nejlepší kontaktovat přímo Kubánskou obchodní komoru. Kontaktní osobou pro Českou republiku je paní Belkis Barnet Izquierdo (releor@camara.com.cu). Český zastupitelský úřad (commerce_havana@mzv.cz) prosím vždy uvádějte v kopii případného emailu.

Kontakt? Nejlépe osobní

Samotný proces registrace u dovozního podniku může trvat i několik měsíců a nutno upozornit, že nemusí vždy skončit úspěchem. Každý importér má vlastní podmínky schvalovacího procesu a posuzuje se také přínos nové firmy v registru dodavatelů. V této fázi doporučujeme aktivní kontakt s kubánskou stranou, a to nejlépe osobní. Samotné zaregistrování ovšem ještě neznamená objednávky. S kubánským partnerem je nutné pravidelně komunikovat a nabízet své portfolio výrobků. Registrovaným importérem se firma stává až po přidělení identifikačního čísla MINCEX, které získá s první zakázkou.

O schválení pobočky na Kubě pak lze žádat až po třech letech pravidelné spolupráce a realizaci obratu ve výši min. 500 tisíc USD ročně. V tomto období firma nemůže oficiálně zaměstnávat kubánské občany, a chce-li mít na Kubě stálého spolupracovníka, musí si jej najmout od státního zaměstnavatele, případně může své obchody svěřit kompletně do rukou státní agentury, která vede veškerá jednání jeho jménem. V této souvislosti je nutné zmínit, že jednání jsou ve většině případů vedena ve španělštině, a přítomný zahraniční pracovník musí mít obchodní vízum (velmi důležité, o vízum je nutno požádat na Kubánském velvyslanectví a předložit příslušné náležitosti) a jeho případný tlumočník platnou akreditaci.

Splatnost až dva roky

Hlavním úskalím při exportu na Kubu je platební neschopnost kubánské strany. Kuba se dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků. Zcela běžným je požadavek splatnosti 360 dnů (v posledních letech často i 720 dnů a více). Na stupnici rizikovosti OECD je zařazena do nejhorší sedmé kategorie ze sedmi možných.

Česko na podporu českého exportu poskytuje možnost pojištění přes Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP a financování prostřednictvím České exportní banky (ČEB). Obchod s Kubou začíná zajímat i vybrané české komerční banky. Ze zahraničních institucí lze zmínit např. Mezinárodní investiční banku nebo španělskou banku Sabadell. Každý projekt je posuzován nezávisle dle podmínek finanční instituce. Vždy je však nutno informovat se na aktuální stav. Vzhledem ke špatné platební morálce kubánské strany bohužel pravidelně dochází k pozastavení financování ze strany EGAP/ČEB.

Doporučujeme také předem si ověřit podmínky platného amerického embarga, které firmám, jež spolupracují s kubánskými subjekty ze sankčního seznamu, znemožňuje spolupráci s firmami z USA.

Zájemci o vstup na kubánský trh musí disponovat zejména trpělivostí. Kuba má svůj rytmus, na vše má svůj čas, a bohužel ani v obchodních vztazích není neobvyklé nerespektování termínů a prodlužování lhůt. Je nutné akceptovat místní kulturu a zvyky, které jsou velmi odlišné od těch evropských.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autoři: Lucie Kovandová, ekonomická diplomatka, Adam Lorenc, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Amerika | Kuba | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme