Export rostlinného oleje a další novinky ze sektoru zemědělství v Kazachstánu

Za první čtvrtletí t. r. činil objem dodávek rostlinného oleje z Kazachstánu do zahraničí přibližně 70 mld. USD, což je dvakrát více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Za první čtvrtletí t. r. bylo v Kazachstánu vyrobeno 108 tis. tun slunečnicového oleje, což je více než 10% nárůst.

Ilustrační fotografie

Export slunečnicového oleje do zahraničí činil téměř 53 tis. tun, to je polovina celkového objemu výroby. Nárůst exportu oleje byl způsoben vysokou poptávkou v Číně (v hodnotě 40 mil. USD) i v Afghánistánu (téměř 14 mil. USD).

Příjmy z prodeje do zahraničí se za čtyři měsíce t. r. zdvojnásobily na 99 mil. USD. V průběhu roku se průměrná vývozní cena slunečnicového oleje v Kazachstánu zvýšila o 25 % na 1,4 USD za 1 litr.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Hrubá domácí produkce Kazachstánu za 6 měsíců roku 2022

Podle výsledků z prvního pololetí t. r. činil hrubý domácí produkt (a služeb) v kazachstánském zemědělství, lesnictví a rybolovu 2,9 mld. USD, což představuje 2,5 % z celkového HDP, a o 1,3 % více než ve stejném období loňského roku.

Z celkového HDP činily zemědělské produkty 2,85 mld. USD, konkrétně nejvyšší podíl měla živočišná výroba 2,7 mld. USD a plodiny 147 mil. USD. Na zvýšení objemu hrubé zemědělské produkce mělo vliv zvýšení produkce vajec o 9,7 %, dále zvýšení objemu porážek hospodářských zvířat a drůbeže o 1,7 % a zvýšení užitkovosti syrového kravského mléka o 1,3 %.

Podle údajů Evropské hospodářské komise OSN z roku 2020 má však Kazachstán nejslabší ukazatel ze zemí SNS z hlediska podílu zemědělství na HDP.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme