Export textilií do Turecka rostl, obchodníci údajně obcházeli cla na čínské zboží

Český export polyesterových tkanin a dalších textilních produktů (spadajících pod HS kód 54.07) do Turecka dosáhl za prvních devět měsíců loňského roku 34 milionů dolarů.

Šlo tak o více než 180% nárůst oproti stejnému období roku 2021. Turecké úřady podobnou trajektorii exportu pozorují i u řady dalších evropských zemí a přičítají ji snaze obchodníků vyhnout se vyšším clům na tento typ zboží původem z Číny.

Ilustrační fotografie

Obchodníci údajně obcházejí cla tím, že zboží zajišťují neplatnou certifikaci původu v zemích Evropské unie. Z tohoto důvodu Ankara v průběhu roku 2022 začala plošně proti diskutovanému typu zboží praktikovat celou řadu netarifních překážek obchodu, které vyvrcholily povinností pro všechny unijní exportéry projít si nově definovaným schvalovacím procesem. Pokud toto společnosti do 37 dní od letošního 24. ledna nesplní, budou muset platit stejné clo jako čínské firmy. 

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Turecké statistiky ministerstva obchodu ukazují následující čísla dovozu produktů spadajících pod HS kód 54.07:

  • 2019: import z ČR – 1391 tun (11 mil. USD)
  • 2020: import z ČR – 1457 tun (9,1 mil. USD)
  • 2021: import z ČR – 6665 tun (32 mil. USD)
  • 2022: import z ČR – 8968 tun (34 mil. USD) = data za prvních 9 měsíců roku

Reakcí turecké strany na tento nárůst importu z Česka, ale i dalších unijních zemí, bylo postupné aplikování různých překážek obchodu, které poctivým českým exportérům obchody velice komplikovaly. Jejich místní zákazníci byli postupně žádáni o verifikace certifikátů původu zboží (CoO) či platby depositů na účet turecké celní správy sahající až do 60 % celkové hodnoty exportovaného zboží. Velvyslanectví ČR v Ankaře bylo s některými z nich v kontaktu a snažilo se situaci řešit jak přes turecké ministerstvo obchodu, tak také v koordinaci s ostatními unijními ambasádami v zemi.

Ilustrační fotografie

Jen dílčí uvolnění bariér a nové požadavky

Výsledkem tlaku na turecké úřady bylo několik dílčích uvolnění v posledním čtvrtletí předešlého roku, situace ovšem vyřešena nebyla. 24. ledna turecké úřady v oficiálním věstníku (Resmi Gazete) informovaly o nové proceduře dovozu diskutovaného zboží, která od unijních exportérů produktů spadajících pod HS kód 54.07 vyžaduje vyplnění dotazníku zveřejněného na stránkách ministerstva obchodu a nutnost projít si definovaným schvalovacím procesem.

Jména společností, které splní na základě tureckých předpisů definované požadavky, budou po uplynutí lhůty 37 dní zveřejněna v dalším prohlášení v Resmi Gazete. Na zboží firem, které dotazník nevyplní a schvalovacím procesem si neprojdou, bude turecká strana nahlížet jako na zboží čínských společností, což bude znamenat nutnost platit clo ve výši 42 % z celkové hodnoty dováženého zboží.

Velvyslanectví ČR v Ankaře doporučuje všem českým exportérům výše zmíněné procedury konzultovat s místními poradenskými společnostmi, na které v případě potřeby předá potřebné kontakty. Proces je veden částečně v turečtině a bez asistence profesionálního celního agenta či poradenské společnosti je pro zahraniční exportéry obtížně zvládnutelný. O dalším vývoji budeme průběžně informovat, záležitost je možné diskutovat i na mailové adrese obchodního úseku velvyslanectví v Ankaře: commerce_ankara@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ankaře (Turecko). Autoři: Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Kerem Özpolat, ekonomický specialista.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí

Doporučujeme