Exportéři budou moci využívat programy NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN až do roku 2020

Všechny tři projekty realizované agenturou CzechTrade nabízejí firmám podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, projekt DESIGN pro konkurenceschopnost pak navíc individuální spolupráci s designérem. V rámci prodloužení lhůty realizace projektů bude možné využívat jejich zvýhodněné služby až do roku 2020.

Hlavním cílem projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN je usnadnit malým a středním podnikům vstup na zahraniční trhy prostřednictvím účasti na společných i individuálních expozicích na výstavách a veletrzích. Firmám je v rámci projektů spolufinancovaných Evropskou unií poskytována i marketingová podpora.

Díky projektu NOVUMM mohou čeští exportéři získat podporu na veletrzích v prioritních oborech českého průmyslu, s pomocí NOVUMM KET na výstavách v oblasti klíčových technologií a prostřednictvím projektu DESIGN na zahraničních výstavních akcích zaměřených na propagaci designu.

„Prezentace na veletrzích bývá pro české podniky klíčová zejména při vstupu na zahraniční trhy. Bohužel je ale finančně i časově náročná. Za pomoci našich projektů mohou firmy ušetřit čas i peníze a dosáhnout efektivní a úspěšné účasti na výstavě či veletrhu, která by pro ně mohla být jinak velmi komplikovaná,“ říká generální ředitel agentury pro podporu obchodu CzechTrade Radomil Doležal.

Prostřednictvím projektů je malým a středním podnikům poskytována podpora formou zvýhodněných služeb, jako je například zabezpečení a nákup výstavní plochy, pomoc s registrací či mediální poplatky. Maximální výše této podpory činí v případě projektu NOVUMM 80 000 korun, u projektu NOVUMM KET pak až 90 000 korun. Intenzita podpory účasti je v zemích Evropské unie 50 %. Na podporu na akcích konaných mimo EU je možné získat až 70 %.

V případě projektu DESIGN pro konkurenceschopnost jsou zvýhodněné služby poskytovány ve více oblastech. Malé a střední podniky mohou v rámci projektu získat podporu na nové návrhy produktů nebo produktových řad ve výši 50 % způsobilých výdajů až do 50 000 Kč. Firmám je také nabízena spolupráce s vybraným autorem z Adresáře designérů CzechTrade. Kromě toho je v rámci projektu rovněž možné získat podporu účasti na specializovaných designových akcích v maximální výši 130 000 Kč, přičemž intenzita podpory je 50 % v zemích Evropské unie i mimo ni.

Více o projektech NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN na BusinessInfo.cz

Podrobnější informace o projektech včetně přihlášek a seznamů veletrhů mohou české firmy nalézt na webové adrese www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik

„V rámci projektu NOVUMM KET se v letošním roce například 22 českých vystavovatelů zúčastnilo veletrhu IFAT v Mnichově. Na této akci zaměřené na vodohospodářství a odpadové hospodářství měly firmy možnost samostatné prezentace nebo se mohly představit v rámci naší společné expozice. Druhou možnost si vybralo sedm firem, přičemž všichni přítomní účastníci potvrdili zájem o podporu z projektu NOVUMM KET i v dalším ročníku veletrhu IFAT,“ dodává Doležal s tím, že letošní účast na veletrhu byla rekordní. IFAT navštívilo 3 305 vystavovatelů z celého světa a 142 472 návštěvníků.

Mezi firmy, které se veletrhu zúčastnily s pomocí agentury CzechTrade, patřila i společnost HEDVIGA GROUP, a.s.. „Naše firma při své historicky první účasti na IFATu představila technologii PTR na ne-oxidativní termický rozklad organických surovin, zejména plastů, pryží a čistírenských kalů, při kterém se současně vyrábí paliva pro kogenerační jednotky nebo suroviny pro výrobu hnojiv. Největší odezva a poptávka po tomto řešení přišla po IFATu právě z Německa, zemí SNS, ale také z USA a Jižní Ameriky,“ popisuje přínos účasti na veletrhu Monika Pullmanová, ředitelka pro výzkum a vývoj společnosti HEDVIGA GROUP, a.s.

• Oblasti podnikání: Design | Služby

Doporučujeme