Exportéři zasažení krizí se dočkají nového programu státních záruk

Svaz průmyslu prosadil urgentní změnu zákona, která zjednodušuje firmám přístup ke státnímu financování vývozu.

Po několika měsících intenzivního vyjednávání vláda schválila návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, jehož přijetí aktivně prosazoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Nově zavedený produkt EGAP Plus má pomoci českým vývozcům mimo jiné i v boji s rostoucími cenami energií. Návrh zavádí v rámci tzv. Dočasného krizového rámce EU finanční nástroje k podpoře likvidity firem formou dotovaných státních záruk na úvěry.

Ilustrační fotografie

Díky nové právní úpravě bude Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) moci poskytovat záruky za nové úvěry podnikatelům na pracovní kapitál a investice. Na program EGAP Plus půjde ze státního rozpočtu 500 milionů korun, což umožní vystavení záruk v objemu 6,25 miliardy korun.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu budou moci podniky žádat o záruky na provozní i investiční úvěry. Nárok na ně budou mít po schválení novely jak firmy postižené vysokými cenami energií, tak například sankcemi proti Rusku.

Důležitá pomoc pro firmy

„Jsme rádi, že záruky budou firmám k dispozici, pokud je budou potřebovat. Přijetí programu jsme dlouhodobě prosazovali. Je to ale jen jedno z opatření. Dále musí následovat řešení energetické krize na evropské úrovni a vláda musí také využít Dočasného krizového rámce na pomoc firmám s náklady na elektřinu a plyn. Jsme totiž už v situaci, kdy se ceny energie dostaly mimo reálné možnosti průmyslových odběratelů. Pokud s tím vláda urychleně firmám nepomůže, může to mít vážné dopady na ekonomickou i sociální stabilitu celé naší země,“ upozorňuje Radek špicar, viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ilustrační fotografie

Novela zavádí i pojem exportně orientovaný podnik, což byl jeden z požadavků Svazu průmyslu. Exportně orientovaný podnik bude takový, jehož tržby alespoň z 25 procent tvoří vývoz do zahraničí. tento typ firem bude nově mít výrazně jednodušší přístup k produktům od EGAP, ale také České exportní banky (ČEB). Novelu zákona již v prvním čtení jednomyslně schválila Poslanecká sněmovna a putuje na schválení do Senátu.

Podpora exportu vyžaduje dlouhodobější strategie

Svaz průmyslu vnímá současnou novelu jako nutné, ale jen krátkodobé řešení nastalé situace. Pro efektivní podporu českého exportu je potřeba dlouhodobá a koncepční strategie státu v oblasti finanční podpory exportu. Právě s tímto cílem inicioval prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák vznik pracovní skupiny při MPO, jejíž vytvoření již posvětil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Svou účast v pracovní skupině přislíbili zástupci podnikatelů, představitelé EGAP a ČEB, zástupci komerčních bank a další zainteresované strany. První zasedání pracovní skupiny bylo ministrem Síkelou avizováno na podzim letošního roku.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2022). Autor: Mikuláš Nozar, zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů SP ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme