Exportérům mají pomoct záruky Covid plus

Vláda schválila 24. dubna návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši čtyř miliard korun do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Jejich cílem je pomoci exportním podnikům zasaženým krizí kvůli koronaviru, a to co nejdříve – tedy už na přelomu dubna a května.

Vklad byl schválen v souvislosti s novelou zákona o pojišťování a financování exportu se státní podporou a usnesením vlády.

„Pružně reagujeme na možný dopad koronavirové krize na exportéry. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsme připravili novelu umožňující, aby EGAP poskytoval záruky úvěrujícím bankám za splacení úvěru tuzemských vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovace a zkvalitnění výroby. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Záruka bude poskytována za závazky splacení úvěrové jistiny úvěrující bance,“ tvrdí ministryně financí Alena Schillerová.

Rychlejší pomoc než u covid 1-2?

Prostředky by se měli k exportérům dostat co nejdříve, vláda však čelí kritice za to, že distribuce peněz z programů Covid 1 a Covid 2 je velmi pomalá, a to nejen kvůli složité administrativě a mimořádně velkému zájmu podnikatelů.

Například na bezúročné úvěry v rámci programu Covid 1 dosáhl jen nepatrný počet žadatelů – drtivá většina žádostí byla zmítnuta. U Covid 2 je zase poměrně pomalé vyřizování žádostí vzhledem k nedostatečným kapacitám Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

„Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou ve stavu legislativní nouze hladce schválil Parlament, nově zavedla možnost zřízení zvláštního fondu EGAPu ke krytí závazků z poskytovaných záruk. Po pondělním podpisu novely prezidentem republiky mohla vláda rozhodnout, že do fondu poputuje prvotní vklad 4 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy,“ sdělilo ministerstvo financí.

Maximální pojistná kapacita exportní pojišťovny, která může být využita k poskytování záruk za úvěry, činí celkem 142 miliard korun. Ministerstvo financí se chlubí, že v rámci boje proti dopadům koronaviru navýšilo celkovou pojistnou kapacitu EGAPu novelou zákona o státním rozpočtu, a to až na 330 miliard korun.

Exportéři – klíčová součást české ekonomiky

„Jsem přesvědčená, že tento program představuje smysluplně zacílenou pomoc státu pro stěžejní součást české ekonomiky, kterou exportně orientované firmy bezesporu jsou,“ dodala Alena Schillerová.

Podmínky programu nazvaného „Záruka Covid plus“ Ministerstvo financí coby 100% akcionář exportní pojišťovny představilo již počátkem dubna. Jedná se zejména o to, že podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u žadatele dosahovat minimálně jedné pětiny za rok 2019.

Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 milionech korun. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Záměrem programu je podpora a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci. Opatření tak doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky. Spuštění programu se předpokládá na přelomu dubna a května.

Redakčně upravená tisková zpráva MF ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme