Exportérům v Chorvatsku pomůže virtuální kancelář

I přes určitý pokrok dosažený v posledních letech je Chorvatsko stále zemí, která patří z hlediska podnikatelského prostředí k nejhorším v Evropské unii. To také znamená vysoké náklady pro exportéry. Existuje ale řešení, jak tyto náklady minimalizovat – virtuální kancelář.

Složitá administrativa, nepřehledné zákony a vyhlášky, které se navíc často a nepředvídatelným způsobem mění, způsobují, že bez právníků neudělají zahraniční firmy v Chorvatsku takřka ani jediný krok. Přitom právní kanceláře stojí firmy nemalé peníze. To je špatná zpráva zejména pro malé a střední firmy, startupy nebo pro ty, kteří to chtějí v Chorvatsku jen zkusit a nechtějí prozatím mnoho investovat a vázat se.

Řešením může být nová inovativní služba, určená pro každou firmu, která chce podnikat v Chorvatsku a potřebuje adresu, sekretářku, recepci, nebo přímo obchodního zástupce. Neví ale na koho se obrátit nebo má pocit, že je proces založení společnosti moc složitý, zavazující a nákladný. Skrze koncept virtuální kanceláře ušetří zahraniční firma nejen finanční zdroje, ale především drahocenný čas.

Celá škála služeb

Českým firmám, které nechtějí zaměstnávat chorvatského zástupce, nechtějí mít ani smlouvu o zastupování jinou místní firmou z oboru, se nabízí možnost nechat se zastupovat profesionální firmou, která poskytuje celou škálu služeb od virtuální kanceláře, přes virtuální sekretářku až po skutečného zástupce. Ten osobně jedná jménem zahraniční firmy, ale není na její výplatní pásce a firma tak nemusí řešit množství administrativních úkonů spojených se zaměstnáváním místních pracovníků (a jejich případným propouštěním). 

Jedná se o moderní a technologicky velmi vyspělou chorvatskou společnost s přiléhavým názvem Virtual Office. Dokáže poskytnout vše, co zahraniční společnost v Chorvatsku potřebuje, od založení pobočky, přes obchodní poradenství a marketing až po budování značky společnosti a upevňování jejího postavení na trhu.

Prestižní adresa i recepce

Pro lepší představu uveďme služby, které firma získá v balíčku takzvané virtuální kanceláře: prestižní adresa ve známé administrativní budově, moderní zasedací místnost, moderní kancelář pro ad hoc práci podle potřeby firmy, recepce, která přijímá zákazníky a poštu firmy, registrace internetové domény a e-mailové adresy a další.

Virtual Office je schopná poskytovat servis společnostem napříč všemi průmyslovými obory, protože disponuje databází expertů, kteří jsou k dispozici pro konkrétní projekty. Je pouze na zahraniční firmě, aby si vybrala ze široké nabídky služeb ty, které v dané chvíli potřebuje s tím, že může poskytované služby flexibilně měnit podle toho, jak se vyvíjí její situace na trhu. Pokud je nějaká služba nadbytečná, firma ji může zrušit s výpovědní lhůtou pouhých třiceti dní.

Podrobnější informace včetně ceníku za poskytované služby poskytne ředitel Virtual Office Matija Fontana (matija@fontana.hr, mobil: +385 95 911 28 31).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Chorvatsko

Doporučujeme