ExportMag.cz: Centrum AIFC je branou do Kazachstánu. Pomůže se vstupem na trh či s vymáháním práva

S exportem či investicí do Kazachstánu může pomoci centrum AIFC. To vzniklo po výstavě EXPO 2017 přímo ve výstavním areálu v Astaně.

Zahraniční firma tam najde jak kompletní podporu při vstupu na trh, tak i arbitrážní soud, kde lze vymáhat právo dokonce online, či burzu, která má ambici stát se hlavním kapitálovým trhem celé Střední Asie.

I díky otevření centra AIFC vyřešila metropole Astana otázku, co udělat s honosným výstavním areálem po skončení mezinárodní výstavy EXPO 2017.

Válka na Ukrajině a sankce vůči Rusku nutí exportéry hledat alternativní trhy. K těm nejperspektivnějším v rámci postsovětských zemí patří Kazachstán.

Je to největší ekonomika regionu Střední Asie co do absolutního objemu, zároveň vykazuje nejvyšší HDP na obyvatele (28 600 dolarů v paritě kupní síly). Struktura jeho hospodářství také ukazuje na poměrně vysokou vyspělost. Podíl 59 procent měly v roce 2020 na HDP služby, 35,5 procenta průmysl a 5,5 procenta připadl na zemědělství. V současné době je ekonomika stále do značné míry závislá na těžbě nerostných surovin. Zejména ropy, zemního plynu, uhlí, uranu, kovů a ostatních nerostných surovin. Kazachstán má deváté největší zásoby ropy na světě a těžba energetických surovin se podílí 21 procenty na HDP a 70 procenty na exportu. Kazachstán má rovněž druhé největší zásoby uranu na světě.

Země se nicméně dlouhodobě snaží vymanit z této závislosti a pokouší se o diverzifikaci ekonomiky….

Které konkrétní služby nabízí centrum AIFC firmě, která poprvé přichází na kazachstánský trh?

Jak funguje při obchodních sporech arbitrážní soud v Astaně?

Proč je v Kazachstánu klíčové získat registrační číslo IIN?

Více čtěte zdarma v plné verzi článku na sesterském webu EXPORTMAG.CZ.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme