Exportmag.cz: Češi vybaví města budoucnosti

Hi-tech výrobky nebo aplikace pro chytrá města představí nový projekt City For The Future. České firmy jeho prostřednictvím nabídnou světu své moderní technologie pro smart cities. První ze série výstav se odehraje v září v Budapešti.

Chytré město, které nabízí svému obyvateli servis na každém kroku. Které funguje ekologicky a na svůj provoz si generuje nemalou část energie samo z obnovitelných zdrojů. V němž městský mobiliář nabízí spoustu druhotných funkcí. Vizi takového města, navíc s využitím českých technologií, představuje nový projekt City For The Future. Platformu zastřešily proexportní agentura CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu, podporu poskytly také zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Česká řešení nyní představí ve světě roadshow, která začne pilotní dvoudenní konferencí v Budapešti 21. a 22. září. „Zúčastní se jí zástupci více než dvaceti českých firem. Vedle konference, na níž se budou prezentovat, bude součástí akce také výstava českých technologií na ploše zhruba 400 metrů čtverečních,“ informovala ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti Dóra Egressy.

Jaké technologie pro města budoucnosti čeští vývozci představí? Přečtěte si celý článek na EXPORTMAG.CZ

Konference by tak mohla oslovit potenciální zákazníky z řad maďarských měst a obcí. Zároveň projde v Budapešti celý koncept zkouškou, a pokud se osvědčí, jsou v plánu akce v dalších státech. „Pilotní projekt v Budapešti přináší základ elektronického katalogu českých dodavatelů smart city technologií. Účastníci se představí formou malého městského parku s funkční ukázkou nabízených řešení. A to vše bude pomocí 3D skenu převedeno do digitalizované podoby na chystaných stránkách projektu,“ vysvětluje exportní konzultant z agentury CzechTrade Jan Špunda.

Od ekologických vozítek po bezpečnostní koše

Mezi firmami, které se již na akci přihlásily, jsou například výrobce elektrických užitkových vozidel TPC Industry, společnost Sensority zaměřená na výrobu senzorů nebo Výzkumný ústav stavebních hmot s nabídkou bezpečnostních košů či zábran.

Nepůjde přitom jen o nějaké technické hříčky bez reálného využití. Platforma chce představovat praktické výrobky připravené k prodeji na trhu. „Nehodláme ukazovat ,hračky vývojářů‘. Chceme se zaměřit na udržitelná řešení, která budou reflektovat potřeby obyvatel a soulad jejich života s přírodou. Hrát pouze na notu ultra hi-tech by nejspíš budilo rozpaky, zejména pak v mediální komunikaci. Češi vynikají v tom, že umějí myslet jinak, jít proti proudu, spojovat více věcí dohromady, z mála vytěžit hodně,“ podotýká Jan Špunda.

Na seznamu destinací je Dubaj nebo Madrid

Po Budapešti se projekt City For The Future představí dokonce na Světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, která začíná letos v říjnu. V rámci rotační expozice v českém pavilonu bude město budoucnosti, využívající české technologie, jako jsou futuristické tramvaje nebo chytré úly pro včely, představeno formou audiovizuální projekce.

Pokud se koncept osvědčí, měla by pak roadshow pokračovat po evropských městech – na seznamu možných cílů jsou například Bukurešť nebo Madrid.

Tomáš Stingl

Jaké technologie pro města budoucnosti čeští vývozci představí? Přečtěte si celý článek na EXPORTMAG.CZ

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme