Exportmag.cz: Česko spouští nové inkubátory a služby na podporu exportérů

V Indii a ve Spojených státech se otevírají exportní inkubátory pro české firmy. Stát nabídl vývozcům v poslední době také další nové služby, jako jsou Market Entry nebo exportní KOMPAS, říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová.

Jaké novinky rezort průmyslu a obchodu aktuálně připravil pro české vývozce?

Chtěla bych vyzdvihnout dva strategické projekty, jejichž realizace již byla zahájena: City for the Future, což je pilotní projekt proexportní roadshow v oboru smart cities využitelné po celém světě. Druhým projektem je Digitální knihovna českého průmyslu, jejímž hlavním smyslem je zapojení nejmodernějších technologií do podpory exportérů. Nástroj pracuje s oborovými virtuálními showroomy, které i na dálku umožní obchodní interakci při prezentaci výrobků, téměř jako při osobním setkání. V konečné fázi by mělo jít o výkladní skříň celé škály oborů přístupnou pro kohokoliv a odkudkoliv jen z webového prohlížeče počítače, tabletu nebo smartphonu.

Které služby přidala do své nabídky agentura CzechTrade?

Podpoře vstupu exportérů na nové trhy je určena služba Market Entry, která poskytne firmě základní orientaci na trhu, a to bezplatně.

Nástrojem, který nám v systému podpory exportu chyběl a je zaměřen na podporu trvalého působení v teritoriu, jsou exportní inkubátory umožňující českým firmám po dobu šesti měsíců působit ve vybraných destinacích se zázemím a navazujícími službami agentury CzechTrade.

Pro další inkubátory jsou zvažovány země jako Kazachstán, Čína, Brazílie či Turecko.

Pilotní projekt, exportní inkubátory v Bengalúru v Indii a v Chicagu ve Spojených státech, zahájí činnost v prvním případě již za pár dní, v druhém případě na počátku příštího roku. Pro další inkubátory jsou zvažovány země jako Kazachstán, Čína, Brazílie či Turecko.

Velkoměsto Bengalúru, kde ČR otevírá exportní inkubátor, je díky velké koncentraci inovativních firem označováno za indické Silicon Valley.

Dalším spouštěným nástrojem jsou Exportní aliance sdružující firmy působící v jednom oboru, jejichž společné aktivity podpoří konkurenceschopnost a úspěšnost pronikání na zahraniční trhy. Tato podpora bude probíhat pro již existující funkční aliance například v oblasti technologií pro budování smart cities či zdravotnických prostředků a zároveň bude iniciováno vytváření nových seskupení.

K čemu vedly výtky českých podnikatelů, které ohledně překážek volného obchodu obdržela Evropská komise? Více si přečtěte v plné verzi rozhovoru, který je zdarma na EXPORTMAG.CZ

Novou službou je také exportní KOMPAS (Komplexní Asistenční Služby), zahrnující specializované asistenční služby výlučně pro B2B segment přímo v teritoriu týkající se například zakládání a registrace firem, finančních operací či lidských zdrojů. I tato služba má za cíl pomoci firmám s reálným podnikatelským plánem uchytit se na exportních trzích dlouhodobě.

Doufám, že aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade již nebudou omezovány protikoronavirovými opatřeními, abychom se mohli plně věnovat tomu, co je v naší kompetenci – proexportní podpoře, společné obchodní politice a fungování vnitřního trhu EU.

Změnila pandemie nějak celkovou strategii podpory exportu?

Obecně platí, že covidová pandemie velmi negativně ovlivnila tradiční postupy a nástroje podpory exportu. Zároveň však byla impulzem pro hledání metod, které budou odpovídat novým potřebám a reagovat na výzvy 21. století. V tomto směru je naším nejbližším úkolem připravit novou koncepci podpory exportu a internacionalizace, která bude, na rozdíl od současné exportní strategie, zaměřena oborově, s důrazem na chytrý marketing a využití online digitálních forem prezentace, vše začleněné do vyváženého mixu nástrojů.

Martina Tauberová vystudovala mezinárodní ekonomické vztahy na Vysoké škole ekonomické. Následně absolvovala stáž v německém Bundestagu spojenou se studiem na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V roce 2001 byla přijata ke studiu na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí. V diplomacii následně působila v různých pozicích téměř dvě desetiletí. Měla na starosti například transatlantickou a bezpečnostní politiku, západní Balkán a východní Evropu. Během své kariéry působila jako diplomatka na Velvyslanectví ČR v USA a později na velvyslanectví v Rakousku. Od listopadu 2019 je ve funkci náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky a rusky. Mezi její záliby patří cestování, gastronomie a sporty, zejména lyžování, běh a tenis. Je vdaná a má dva syny.

Exportmag.cz

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme