ExportMag.cz: Exportní strategie do roku 2033? České firmy na vrcholu řetězce

Stát finalizuje novou exportní strategii pro roky 2023 až 2033. Ta klade důraz na zlepšení pozice českých podniků v hodnotových řetězcích, na příklon k moderním technologiím či na větší přímé zastoupení firem na zahraničních trzích.

Každá koruna vložená do podpory exportu se podle odhadů vrátí 50krát až 80krát v objemu samotného exportu. Česká republika navíc patří k zemím, které mají největší poměr exportu k velikosti HDP – dlouhodobě tento ukazatel přesahuje hranici 70 procent. Česká ekonomika je tedy na vývozu osudově závislá.

Přidaná hodnota českého exportu má do roku 2033 vzrůst na úroveň Rakouska.

I proto připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) novou exportní strategii pro období od letoška do roku 2033. Ta by měla reflektovat novou situaci na globálním trhu, vývoj technologií i stále rostoucí um a ambice tuzemských firem. Návrh mají v současnosti k připomínkování ostatní rezorty a 10. července by ho měla projednat tripartita. Pak návrh půjde k projednání a schválení na vládu.

Jaké jsou rámcové cíle nové strategie? „Exportní strategie sleduje záměr zvýšit přidanou hodnotu v českých exportech ze současných zhruba 60 na 70 procent, což by odpovídalo úrovni Rakouska,“ vypočítává Rudolf Klepáček, ředitel odboru podpory exportu MPO. Dalším cílem je zvýšení ziskovosti tuzemských firem, a to zejména tím, že se posunou v mezinárodních řetězcích tak vysoko, aby inkasovaly větší, nebo dokonce rozhodující část zisků…

Více si o návrhu nové exportní strategie přečtěte zdarma v článku na portálu ExportMag.cz

• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme