Exportmag.cz: Jak uspět v tendrech OSN či Světové banky?

Účast v tendrech vypisovaných významnými mezinárodními organizacemi bývá nejen výhodnou investicí ale i cestou ke zvýšení prestiže. Případy úspěšných podniků dokazují, že šanci ke spolupráci s OSN či Světovou bankou mají i tuzemské firmy.

V jedné z nejhustěji obydlených oblastí na světě, palestinském pásmu Gazy, se na 365 kilometrech čtverečních tísní téměř dva miliony lidí. Účastníci palestinského exodu či jejich potomci tu žijí v zoufalých podmínkách. Ulice a náměstí měst jako Gaza, Khan Yunis, Rafah či Jabalia jsou zaplaveny odpadky.

Pomoc s řešením problému nabídla česká firma GEOtest, když uspěla v unikátním společném tendru Světové banky a Francouzské rozvojové agentury (AFD) na projekt podpory pro odpadové hospodářství v Gaze.

„Špatné nakládání s odpady v přímořském pásmu ohrožuje kvalitu podzemních vod i samotného Středozemního moře,“ připomíná obchodní rada ze Styčného úřadu ČR v Ramalláhu Candida Novák Horňáková. „GEOtest spolupracuje s místním partnerem a přispívá ke správnému nakládání s odpady. Jde o klíčovou veřejnou službu, jež se dotýká každodenního života Palestinců a má pozitivní účinky na kvalitu jejich života i veřejné zdraví,“ doplňuje diplomatka.

Obnově Gazy, kterou ještě zkomplikovala odvetná akce izraelské armády letos v květnu, stojí v cestě i ve 20. letech 21. století obtížně překonatelné překážky. Tuzemská firma je přesto díky spolupráci se Světovou bankou směle zdolává.

Trnitá cesta k úspěchu

Dosáhnout úspěchu ve výběrových řízeních renomovaných mezinárodních organizací ovšem není jednoduché.

„Specifika tendrů Světové banky jsou obdobná jako u tendrů ostatních velkých mezinárodních donorů. Zadávací dokumentace a proces výběrového řízení se striktně řídí předem danými pravidly, které je nutné respektovat a následovat. Nerespektování deadlinů, zadaných formátů, či požadavků tendru vede k automatickému vyloučení ze zadávacího řízení bez možnosti odvolání,“ upozorňuje ředitel společnosti GEOtest Lubomír Klímek.

Každý uchazeč by si měl nejdříve pečlivě prostudovat všechny administrativní a technické dokumenty související s příslušným tendrem.

Projekty Světové banky

Světová banka je označení pro sdružení specializovaných organizací OSN, které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvojovým zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit zde životní podmínky.

Součástí Světové banky jsou Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní rozvojová asociace (IDA), jež napomáhají s financováním projektů v rozvojových zemích.

V rámci projektů, které Světová banka financuje, jsou vypisována výběrová řízení na dodávku zboží a služeb. To je příležitost i pro podnikatele a firmy z ČR, kteří se o získání těchto zakázek mohou také ucházet.

Každý tendr má svá přesně daná specifika. Ať už se jedná o dodávku zboží či služeb, je nutné splnit určitá kritéria. Tím základním je, že podnikatel, který se chce stát dodavatelem pro některý z projektů Světové banky, musí mít sídlo podnikání v členské zemi.

Úvěry Světové banky jsou poskytovány zemím s nízkou a střední mírou hrubého národního produktu. Půjčky nejsou zatíženy velkým úrokem a pro dané státy to může být pozitivním motorem k rozvoji.

„Firma by měla být zaregistrována na relevantních webových portálech (pokud je toto požadavek) a splňovat obecná kvalifikační kritéria – například právní status, místo registrace, bezdlužnost apod. Vždy je nutné pracovat se zadanými formáty od klienta a připravit technickou a finanční nabídku výhradně dle instrukcí zadavatele,“ doplňuje Klímek.

Společnost GEOtest uspěla ve zmíněném tendru díky dlouhodobým zkušenostem, na trhu působí přes 50 let a může se pochlubit úspěšnou realizací desítek projektů v 35 zemích světa.

Co by zástupci GEOtestu poradili tuzemským podnikům, které mají zájem vstoupit na dosud neprobádané území a zúčastnit se tendrů OSN či Světové banky?

A proč jsou v tendrech úspěšné firmy LINET a SVOS?

A jak Vám v této oblasti nově může pomoci ČEB?

To vše se dozvíte v celém článku na webu Exportmag.cz

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme