Exportmag.cz: K velkým příležitostem v Africe patří bývalé portugalské kolonie

Sedm afrických států, které bývaly kolonií Portugalska, skýtají dobré obchodní šance. Spojuje je nejen portugalština jako používaný jazyk, ale i podobný styl obchodního jednání.

Komunita zemí portugalského jazyka (zkráceně CPLP z portugalského názvu Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) je mezinárodní organizace a politické sdružení národů napříč čtyřmi kontinenty, kde je oficiálním jazykem portugalština. Také je někdy známá jako Lusophone Commonwealth (Comunidade Lusófona). Historie CPLP začala, když byla založena v roce 1996 v Lisabonu Angolou, Brazílií, Kapverdami, Guineou-Bissau, Mosambikem, Portugalskem a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, téměř dvě desetiletí po začátku dekolonizace portugalské říše. Sedm z osmi zakládajících států leží v Africe.

Vazba na Portugalsko přečkala i dekolonizaci

Africké lusofonní země mají stále silnou vazbu na Portugalsko, které patří mezi jejich největší obchodní a investiční partnery ze zemí EU. Největším poskytovatelem rozvojové pomoci v Africe je Evropská unie (rovněž v tomto ohledu je patrný velký zájem Portugalska).

V jakých oborech jsou v portugalsky hovořících zemích Afriky nejlepší obchodní příležitosti? Více v plné verzi článku, která je zdarma k dispozici na EXPORTMAG.CZ

Angola je významným obchodním partnerem především v oblasti přírodních energetických zdrojů (hlavní dodavatel ropy a zemního plynu). Portugalské orgány podporují Angolu i v jejím úsilí o repatriaci finančních prostředků z portugalských bank v souvislosti s podezřením na korupční kauzy z minulých let.

Mezi nejvýznamnější země, kam exportuje Guinea-Bissau, také patří Portugalsko. Kapverdy jsou orientovány na Evropu (nejvýznamnější obchodní partneři Španělsko a Portugalsko), mají kulturně i historicky velmi blízko k EU a mají s ní nadstandardní vztahy. Investice tradičně proudí do cestovního ruchu.

Lze zaznamenat i vojenskou přítomnost Portugalska v Africe (například na severu Mosambiku, v pobřežních oblastech Svatého Tomáše a Princova ostrova kvůli ochraně před piráty). Ekonomika Svatého Tomáše a Princova ostrova je rovněž úzce spjata s Portugalskem, které je zde největším investorem a angažuje se i v oblasti vzdělávání.

Významným partnerem je v součtu portugalsky mluvící část Afriky i pro české firmy.

Obchod ČR s africkými lusofónními státy (v milionech eur)
  2017 2018 2019 2020 1–6/2021
Vývoz 10 023 5 658 18 179 13 827 8 634
Dovoz 43 903 27 419 34 893 40 202 19 189
Obrat 53 926 33 077 53 072 54 029 27 823
Bilance –33 880 –21 761 –16 714 –26 375 –10 555
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

Při obchodním jednání je stále znát portugalský duch

Ve zvyklostech a způsobu jednání je v těchto zemích stále patrný portugalský vliv. Typický je například dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Obchodní jednání a dochvilnost fungují podle hesla „čas je darem Afriky“ a musejí se tak brát. Objevuje se vysoká míra byrokracie a zdlouhavé procesy při obchodním jednání, a proto je potřeba se obrnit vysokou mírou flexibility a tolerance.

Jednacím jazykem v lusofonních zemích Afriky je portugalština. Stále více a více se ale objevuje prosazování angličtiny (v Mosambiku to je díky úzkým obchodním vztahům s Jihoafrickou republikou, v Angole se lze domluvit anglicky spíše s cizinci).

Jaké obchodní aktivity mají v portugalsky hovořících zemích Afriky české firmy? Více v plné verzi článku, která je zdarma k dispozici na EXPORTMAG.CZ

Klíčem k úspěchu v těchto zemích je osobní jednání. Je nezbytné mít v Africe svého distributora, který bude kdykoli k dispozici pro zákazníky. Důvěra se buduje dlouho, někdy je zapotřebí i pomoc státních institucí, které jsou ovšem velmi byrokratické (Angola, Guinea-Bissau). Je nutné nepodceňovat důkladné prověření partnera (registrace a licence k podnikání). Využít lze i řady místních absolventů českých vysokých škol.

Andrea Heverlová, odbor zahraničně ekonomických politik II, Ministerstvo průmyslu a obchodu

• Témata: Zahraniční obchod