Exportmag.cz: K velkým příležitostem v Africe patří bývalé portugalské kolonie

Sedm afrických států, které bývaly kolonií Portugalska, skýtají dobré obchodní šance. Spojuje je nejen portugalština jako používaný jazyk, ale i podobný styl obchodního jednání.

Komunita zemí portugalského jazyka (zkráceně CPLP z portugalského názvu Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) je mezinárodní organizace a politické sdružení národů napříč čtyřmi kontinenty, kde je oficiálním jazykem portugalština. Také je někdy známá jako Lusophone Commonwealth (Comunidade Lusófona). Historie CPLP začala, když byla založena v roce 1996 v Lisabonu Angolou, Brazílií, Kapverdami, Guineou-Bissau, Mosambikem, Portugalskem a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, téměř dvě desetiletí po začátku dekolonizace portugalské říše. Sedm z osmi zakládajících států leží v Africe.

Vazba na Portugalsko přečkala i dekolonizaci

Africké lusofonní země mají stále silnou vazbu na Portugalsko, které patří mezi jejich největší obchodní a investiční partnery ze zemí EU. Největším poskytovatelem rozvojové pomoci v Africe je Evropská unie (rovněž v tomto ohledu je patrný velký zájem Portugalska).

V jakých oborech jsou v portugalsky hovořících zemích Afriky nejlepší obchodní příležitosti? Více v plné verzi článku, která je zdarma k dispozici na EXPORTMAG.CZ

Angola je významným obchodním partnerem především v oblasti přírodních energetických zdrojů (hlavní dodavatel ropy a zemního plynu). Portugalské orgány podporují Angolu i v jejím úsilí o repatriaci finančních prostředků z portugalských bank v souvislosti s podezřením na korupční kauzy z minulých let.

Mezi nejvýznamnější země, kam exportuje Guinea-Bissau, také patří Portugalsko. Kapverdy jsou orientovány na Evropu (nejvýznamnější obchodní partneři Španělsko a Portugalsko), mají kulturně i historicky velmi blízko k EU a mají s ní nadstandardní vztahy. Investice tradičně proudí do cestovního ruchu.

Lze zaznamenat i vojenskou přítomnost Portugalska v Africe (například na severu Mosambiku, v pobřežních oblastech Svatého Tomáše a Princova ostrova kvůli ochraně před piráty). Ekonomika Svatého Tomáše a Princova ostrova je rovněž úzce spjata s Portugalskem, které je zde největším investorem a angažuje se i v oblasti vzdělávání.

Významným partnerem je v součtu portugalsky mluvící část Afriky i pro české firmy.

Obchod ČR s africkými lusofónními státy (v milionech eur)
 20172018201920201–6/2021
Vývoz10 0235 65818 17913 8278 634
Dovoz43 90327 41934 89340 20219 189
Obrat53 92633 07753 07254 02927 823
Bilance–33 880–21 761–16 714–26 375–10 555
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

Při obchodním jednání je stále znát portugalský duch

Ve zvyklostech a způsobu jednání je v těchto zemích stále patrný portugalský vliv. Typický je například dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Obchodní jednání a dochvilnost fungují podle hesla „čas je darem Afriky“ a musejí se tak brát. Objevuje se vysoká míra byrokracie a zdlouhavé procesy při obchodním jednání, a proto je potřeba se obrnit vysokou mírou flexibility a tolerance.

Jednacím jazykem v lusofonních zemích Afriky je portugalština. Stále více a více se ale objevuje prosazování angličtiny (v Mosambiku to je díky úzkým obchodním vztahům s Jihoafrickou republikou, v Angole se lze domluvit anglicky spíše s cizinci).

Jaké obchodní aktivity mají v portugalsky hovořících zemích Afriky české firmy? Více v plné verzi článku, která je zdarma k dispozici na EXPORTMAG.CZ

Klíčem k úspěchu v těchto zemích je osobní jednání. Je nezbytné mít v Africe svého distributora, který bude kdykoli k dispozici pro zákazníky. Důvěra se buduje dlouho, někdy je zapotřebí i pomoc státních institucí, které jsou ovšem velmi byrokratické (Angola, Guinea-Bissau). Je nutné nepodceňovat důkladné prověření partnera (registrace a licence k podnikání). Využít lze i řady místních absolventů českých vysokých škol.

Andrea Heverlová, odbor zahraničně ekonomických politik II, Ministerstvo průmyslu a obchodu

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme