Exportmag.cz: Robot na kontrolu potrubí nebo filtry pro případ záplav. Exportéři předvedli technologie Balkánu

Do Bosny a Hercegoviny a do Srbska zamířila na konci května mise českých podniků nabízejících řešení v oblasti vodovodů, kanalizací nebo čističek.

Vzbudily zájem místních firem i měst a obcí. Na Balkán totiž potečou v následujících letech z EU miliardy eur právě na nákup a rozvoj vodárenských technologií.

Zejména ve venkovských oblastech Balkánu potřebuje zastaralá vodohospodářská infrastruktura ještě velké investice.

V posledním květnovém týdnu se v teritoriu západního Balkánu uskutečnily dvě zajímavé akce na podporu českého exportu s rozvojovým přesahem. V oblasti kolem řeky Driny v Srbsku proběhla prezentace protipovodňových technologií. A v bosenském Doboji se představily firmy, které mají zájem dodávat vodohospodářská řešení místním obcím. Jaké vodohospodářské technologie a metody slaví v tomto regionu úspěch, jaké možnosti financování se nabízejí a co se chystá do budoucna?

V Srbsku předvedli hasiči svou Tatrovku a firmy třeba přečerpávací stanice

V srbské Loznici se uskutečnila akce zahraniční kanceláře CzechTrade, jejímž cílem bylo zprostředkovat výměnu zkušeností mezi českými a srbskými městy o zvládání přírodních katastrof. Firmy doprovázené delegací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR předvedly nejnovější a nejspolehlivější technologie jako jsou například přístroje k filtraci znečištěné vody či přečerpávací stanice. Přítomní byli i zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří ukázali výhody používání vozidla Tatra T158.

V Loznici se představil mimo jiné výrobce čerpadel značky SIgma.

V bosenském Doboji přišlo na české dny 80 byznysmenů a odborníků

O něco dále v severobosenském městě Doboj se na akci s názvem Czech Water Days organizovanou velvyslanectvím ČR v Bosně a Hercegovině sjely další české firmy. Jedinečnost této události spočívala v propojení prezentace projektů rozvojové spolupráce byznysových prvků. Cílem bylo ukázat dlouhodobou připravenost Česka podporovat rozvoj v Bosně a Hercegovině a zároveň podpořit rozmach inovativních českých technologií v regionu západního Balkánu.

Českých dní se zúčastnili mimo jiné zástupci českých firem GEOtest, ARKO Technology nebo Zikmund Electronics.

Akce nalákala do Doboje hosty z mnoha různých institucí. V publiku se sešlo na 80 zástupců měst a obcí, obecních podniků a firem z celé Bosny a Hercegoviny. Za mezinárodní komunitu vystoupili představitelé Rozvojového programu OSN, Světové banky a Evropské investiční banky. Z české strany se zúčastnili zástupci českého Ministerstva zahraničních věcí, České rozvojové agentury nebo České národní rozvojové banky, na přípravě akce se podílelo také Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kancelář CzechTrade v Podgorici.

Veronika Zdrálková Grossová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Za kterými vodárenskými projekty na Balkáně stojí české firmy a kolik peněz do regionu pošle na dotacích Evropská unie? Více čtěte zdarma v plné verzi článku na sesterském webu Exportmag.cz

• Oblasti podnikání: Průmysl | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme