ExportMag.cz: Škoda Auto může ve Vietnamu prodat až 30 tisíc vozů ročně, říká ministr Síkela

Obchodní mise do Vietnamu vedená ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou pomohla stvrdit přímý vstup Škody Auto na tamější trh či zakázky na výcvik pilotů pro vietnamské aerolinky.

Rozvíjí se také mnoho forem obchodu s Ukrajinou. Export jako celek čeká nová strategie. „Vydáváme se směrem ke kvalitě, nikoli kvantitě,“ říká ministr Síkela.

Chystané programy Twinning a Incoming se zaměří na obchodní návštěvy ukrajinských byznysmenů a úředníků do České republiky, říká ministr Síkela.

Počátkem června byl spuštěn program Aid for Trade Ukraine. Co zahrnuje?

Ukrajinské úřady, obce a instituce aktivně připravují žádosti o produkty, které by mohly dodat české firmy. V následujících týdnech předpokládáme spuštění výběrových řízení, do nichž se budou moci firmy hlásit. Prostředky z tohoto programu mohou být využity především na vypracování dokumentace projektů, studií proveditelnosti, případně vzorové dodávky.

Zároveň mají firmy možnost se zapojit do dalších programů našeho resortu. Vedle Aid for Trade Ukraine připravujeme také programy Twinning a Incoming, které by měly umožnit návštěvu České republiky pro ukrajinské úředníky a představitele byznysu. V neposlední řadě mají firmy možnost konzultace s agenturou CzechTrade, mohou navštívit veletrhy zaměřené na pomoc Ukrajině – například ReBuild Ukraine ve Varšavě nebo i pavilon věnovaný Ukrajině na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Další iniciativou je Business klubu Ukrajina. Jak funguje?

Zaměřuje se na přípravu byznysových projektů pro jednání česko-ukrajinské mezivládní komise, na úrovni B2G disponuje klub přímými kontakty na ukrajinskou stranu. Pořádá také podnikatelské mise na Ukrajinu a setkání s důležitými představiteli země. Kdo se chce zapojit, může navštívit web klubu, kde najde konkrétní projekty a poptávky ukrajinských obcí, měst a úřadů. Zároveň bych rád poděkoval více než 140 českým firmám, které se k naší iniciativě přidaly a vytvořily s námi tuto důležitou platformu.

Nedávno jste navštívil s obchodní misí Vietnam. Které obory jsou tam příležitostí pro české podniky?

Vietnam v současné době představuje našeho nejdůležitějšího obchodního partnera v jihovýchodní Asii. Je v hledáčku řady českých firem, o čemž svědčí i výsledky vzájemné obchodní výměny. Ta loni dosáhla rekordní úrovně 55,4 miliardy korun. Během návštěvy mě doprovázela podnikatelská mise pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy čítající přes 20 společností.

V Hanoji jsem vedl konzultace s ministrem průmyslu a obchodu Nguyen Hong Dienem o posílení spolupráce ve vybraných sektorech včetně automobilového průmyslu, podpory vzájemných investic, důlních technologií či petrochemického průmyslu. Česko má z hlediska proexportní podpory určitou konkurenční výhodu, protože mnoho představitelů země, kteří zastávají vysoké pozice v místní státní správě či v rámci státních podniků, studovali nebo pracovali v České republice…

Plnou verzi rozhovoru s ministrem Jozefem Síkelou si přečtěte zdarma na portálu ExportMag.cz

• Teritorium: Asie | Česká republika | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Design

Doporučujeme